Politycy nie zabijajcie polskich mediów

06.07.2024 08:00 8 Redakcja

Zatrudnieni na terenie apartamentowców cudzoziemcy pracowali nielegalnie

Fot. MOSG

Nielegalnie pracowali na terenie apartamentowców na wybrzeżu w województwie pomorskim. Wśród skontrolowanych znajdowało się 94 Ukraińców, pozostali to obywatele Białorusi, Rosji oraz Mołdawii.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku w czerwcu zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w firmie prowadzącej działalność hotelową, w której zweryfikowali pracę ponad 100 cudzoziemców. W 84 przypadkach strażnicy graniczni stwierdzili nielegalne wykonywanie pracy.

Wśród skontrolowanych znajdowało się 94 Ukraińców, pozostali to obywatele Białorusi, Rosji oraz Mołdawii.

Cudzoziemcy wykonywali pracę na terenie apartamentowców na wybrzeżu w województwie pomorskim. Osoby były głównie przyjmowane na stanowiska personelu sprzątającego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pracodawca powierzył cudzoziemcom wykonywanie pracy bez ważnego zezwolenia. Byli też cudzoziemcy, którzy wykonywali pracę bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także nie posiadając dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W kilku przypadkach pracodawca nie poinformował właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy o fakcie niepodjęcia, bądź podjęcia przez cudzoziemców pracy na podstawie wpisanych do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - informuje Morski Oddział Straży Granicznej.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Grozi mu kara grzywny nawet do 30 tys. zł. Konsekwencje poniosą również obywatele Białorusi i Mołdawii, wobec których zostaną wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania administracyjne o zobowiązanie do powrotu.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...