27.02.2020 08:00 0 Mat. red. Artykuł sponsorowany

Wejherowianie pamiętają o 'Żołnierzach Wyklętych'

Mat. pras.

Przy rondzie im. „Żołnierzy Wyklętych” w Wejherowie uczczą Ich pamięć. Symboliczne znicze mieszkańcy miasta zapalą w piątek 28 lutego o godzinie 19:00. „W Wejherowie i wielu innych miejscach w kraju są uroczystości oraz znaki pamięci (np. nazwy ulic i rond) Polaków, w tym Kaszubów, którzy cierpieli na Ziemi Wejherowskiej z rąk NKWD-UB, z powodu obrony wiary, tradycji narodowej, niepodległego bytu Polski” – przypomina Marcin Drewa, organizator uroczystości.

Kim byli ci, o których mówimy „Żołnierze Wyklęci”?

– Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm RP w lutym 2011 roku, jest hołdem dla wszystkich naszych rodaków, którzy „z bronią w ręku lub w inny sposób” przeciwstawiali się dominacji sowieckiej nad Polską. Cytowane tu słowa w pewnym sensie odnoszą się do ustanowionej definicji „Żołnierzy Wyklętych”. Wynika z niej, że sejm uznał za „wyklętych” nie tylko żołnierzy z antykomunistycznej konspiracji zbrojnej powojennych oddziałów leśnych, ale tych, którzy uczestniczyli w szeroko rozumianym oporze społecznym przeciwko komunistycznemu systemowi.

Dlaczego tak ważne jest, abyśmy o nich pamiętali?

– To polscy bohaterowie, którzy, nie szczędząc swojego zdrowia i życia, często poświęcili je walcząc o wolność ojczyzny. Dla nich rzeczą bezsprzeczną było sprzeciwianie się sowieckiej dominacji i reżimu komunistycznemu. Torturowani, przesłuchiwani w nieludzkich warunkach, z godnością i honorem żołnierza polskiego odmawiali jakiejkolwiek współpracy z wrogie.

Czy na Kaszubach walczyli „Żołnierze Wyklęci”?

– Żołnierzami Wyklętymi byli prawie wszyscy żołnierze TOW „Gryf Pomorski”, którzy byli po wojnie inwigilowani, przesłuchiwani, skrytobójczo mordowani. Tak jak, na przykład, Augustyn Westphal, uznawany za ostatniego komendanta TOW Gryf Pomorski, zakatowany przez wejherowskie UB, pochowany na cmentarzu w Wejherowie. Kaszubska TOW została uznana przez sowieckich komunistów za organizację „reakcyjną”, „klerykalną” itp. Próbowali nawet fałszować, już po wojnie, jej dokumenty programowe.

Jaki jest program najbliższych uroczystości „Zapal Znicze przy rondzie im. „Żołnierze Wyklętych” w Wejherowie?

– Program wydarzenia przewiduje prelekcję historyczną, występ słowno-muzyczny, składanie kwiatów i zniczy, a także odśpiewanie hymnu państwowego i modlitwę za pomordowanych. Serdecznie Zapraszam na uroczystości, które odbędą 28 lutego o godzinie 19:00 na rondzie im. „Żołnierzy Wyklętych” w Wejherowie.


Czytaj również:

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24