10.09.2019 08:49 1 mike/WSSE Gdańsk

Przekroczone normy bakterii Escherichia coli na gdańskich Stogach

Fot. Pixabay.com

Jak podają służby sanitarne województwa pomorskiego, zakończyła się pierwsza kontrola próbek wody w Zatoce Gdańskiej, przeprowadzona w związku z awaryjnym zrzutem ścieków z warszawskiej oczyszczalni „Czajka”. Odchylenia od normy stwierdzono w obrębie kąpieliska Gdańsk-Stogi. Sanepid apeluje o unikanie kontaktu z wodą pochodzącą z Wisły i Zatoki Gdańskiej – zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i sanitarno-bytowym.

Przypomnijmy – do poważnej awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka” doszło 27 sierpnia. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego z kolektorów, który także przestał funkcjonować. W tej sytuacji konieczne było przeprowadzenie zrzutu ścieków do wód Wisły.

Pomorski sanepid pobrał próbki wody do badania w ubiegły piątek (6 września), w okolicach ujścia Wisły i miejsc, gdzie są organizowane kąpieliska, czyli: w Gdańsku-Świbnie, Sobieszewie i Stogach (ul. Trałowa, Falowa, Wydmy), Mikoszewie i Jantarze. Nie stwierdzono odchyleń od norm jakościowych wody w zakresie obecności bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków w Gdańsku przy ul. Trałowej i Falowej, a także w Mikoszewie i Jantarze.

Nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli stwierdzono w próbce wody pobranej z miejsca, gdzie zwykle organizowane jest kąpielisko na Stogach (nr 26), wynoszący 1120 NPL/100 ml (norma 1000 NPL). Natomiast liczba bakterii z grupy Enterokoków w tej próbce odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska – informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

W związku z przedstawionymi wynikami, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o unikanie kontaktu z wodą Wisły i wodami Zatoki Gdańskiej, od Gdańska-Stogów aż do Mikoszewa. Dotyczy to zarówno rekreacji, jak i korzystania z wody do celów sanitarno-bytowych. Kolejne próbki zostaną pobrane we wtorek (10 września).


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24