01.04.2019 17:30 11 raz

W Redzie przybywa mieszkań komunalnych

Archiwum

Władze Redy prostują niekoniecznie prawdziwe informacje, że w mieście nie buduje się mieszkań socjalnych i komunalnych. Wedle urzędu jest wręcz przeciwnie. W dodatku – jest szansa na pozyskanie nowych terenów pod budownictwo miejskie.

Radna Redy, Violetta Mackiewicz-Sasiak, zauważyła, że w mieście brakuje planów budowy mieszkań socjalnych i komunalnych oraz brak planów zabudowy w programie rządowym "Mieszkanie Plus". W tej sprawie skierowała więc do władz miasta interpelację, w które prosi m.in. o wskazanie, czy w miejscowych planach zagospodarowania przewidziano tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz czy miasto planuje zakup terenów od Skarbu Państwa?

W odpowiedzi Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy zaznaczyła, że miasto – jako jedna z nielicznych gmin na Pomorzu i w Polsce – po 2000 roku wybudowała i oddała do użytkowania 36 mieszkań socjalnych. A to – wedle przedstawicielki ratusza – oznacza, że w Redzie, w przeciwieństwie do innych miast i gmin, lokali komunalnych i socjalnych przybyło, a nie ubyło.

Miasto Reda na bieżąco podejmuje różnorakie starania w celu zabezpieczenia terenów o przeznaczeniu mieszkaniowym – podkreśliła Grzeszczuk. – W miarę potrzeb wynikających z uwarunkowań i polityki przestrzennej gminy podejmowane są decyzje w formie uchwał rady o konieczności sporządzenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz dodała także, że aktualnie na wniosek gminy przez Wojewodą Pomorskim toczy się postępowanie o pozyskanie do gminnego zasobu w drodze darowizny gruntów należących do Skarbu Państwa, zlokalizowanych w Redzie w rejonie ulic Polnej i Karłowicza.

Po ich pozyskaniu celem będzie wykorzystanie ich i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, tj. odpowiednio pod zabudowę mieszkaniową, zieleń oraz ciągi komunikacyjne – dodała.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24