23.03.2019 09:30 2 raz

Sto dni nowego burmistrza Helu

Źródło: FB/Nordic Walking Mission Possible

To już swoista tradycja, by po stu dniach rządów nowych włodarzy gmin, móc się pokusić o pierwsze podsumowania. Tych dokonał nowo wybrany burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Jak podkreślił w publikacji w biuletynie gminnym, nie był to stracony czas. I wylicza, co udało się zrobić przez ostatnie trzy miesiące.

Wykonany został remont nawierzchni drogi brukowej na Cypel wraz z naprawą pobocza oraz obwodnicy tej drogi. Koszt wyniósł ponad 80 tysięcy złotych – podał burmistrz. – Rozstrzygnięty został przetarg i rozpoczęła się realizacja inwestycji – II etap zagospodarowania Bulwaru Nadmorskiego, w tym zakup sceny mobilnej. Całkowity koszt tego zadania to ponad 880 tysięcy złotych. Zgodnie z umową dzierżawy, zawartą przez mojego poprzednika, jeszcze w tym sezonie funkcjonować będzie na części tego obszaru obiekt tzw. „Grzybek” – dodał Wądołowski.

Ponadto władze Helu rozstrzygnęły przetarg na wykonanie remontu nawierzchni ścieżki rowerowej – planowane rozpoczęcie prac po zakończeniu sezonu letniego, a zakończenie – w marcu 2020 roku. Wykonany został też remont nawierzchni drogi łączącej ul. Admirała Steyera z Leśną 7 oraz wykonano remont nawierzchni odcinka drogi na wysokości Wiejskiej 57/59. Na tym jednak nie koniec.

Zleciłem opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego na cele mieszkaniowe – poinformował włodarz. – Zleciłem opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania parteru nowej części budynku szkoły na cele biblioteki miejskiej, biur MOPS, świetlicy socjoterapeutycznej, klubu seniora i innych organizacji. Zleciłem przygotowanie projektów warunków zabudowy na część Bulwaru Nadmorskiego (działalność gastronomiczna) oraz przy ul. Wiejskiej – dawny „Pagrus” (funkcja hotelowo-usługowo-mieszkaniowa).

Gmina rozpoczęła również wdrażanie programu tzw. „Przycisku życia”.

Mam nadzieję, że w ciągu dwóch miesięcy usługa zostanie uruchomiona dla pierwszych 10 najbardziej potrzebujących mieszkańców Helu – podał Wądołowski. – Ponadto na spotkaniu w Urzędzie Morskim w Gdyni ustalono, że w maju zostanie przeprowadzona refulacja „Małej plaży” oraz plaży na cyplu (w okolicy ruin stanowiska nr 1 baterii im. Heliodora Laskowskiego).


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24