10.01.2019 09:00 0 PM

Organizacje pozarządowe otrzymały granty

PSWONU "RAZEM"/wtzpuck.pl

Organizacje pożytku publicznego działające na terenie powiatu puckiego otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań sportowych, kulturalny, ekologicznych czy wpierających osoby niepełnosprawne. Łącznie rozdysponowano 160 tysięcy złotych.

Powiat pucki przyznał granty na 2019 rok. Łącznie złożono 104 wnioski, jednak nie wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Pieniądze na realizacje otrzymały 62 projekty.

Wnioski dotyczyły różnych dziedzin. Najwięcej, bo ponad 57 tys. zł otrzymały organizacje działające w sektorze kultury. Na kulturę fizyczną i turystykę powiat przeznaczył 45 tys. zł, natomiast na wspieranie osób niepełnosprawnych – 20 tys. zł. Wypoczynek dzieci i młodzieży to dziedzina, na którą przeznaczono ponad 17 tys. zł, a na promocję i ochronę zdrowia – ponad 9 tys. zł.

Najwyższą dotację otrzymał projekt stowarzyszenia „Razem”, które wspiera osoby niepełnosprawne umysłowo – 8 tys. zł. Natomiast stowarzyszenie „Port” otrzymało 7 tys. zł na wypoczynek w Zakopanem dla dzieci objętych pieczą zastępczą z terenu powiatu puckiego. Listę wniosków i kwoty dofinansowania można znaleźć tutaj.

W ubiegłym roku na organizacje pożytku publicznego powiat przeznaczył 170,5 tys. zł.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24