06.07.2018 15:20 0 Ntalia/ miastopuck.pl

Puck: Będzie nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna

Źródło: miastopuck.pl

W środę (4 lipca) podpisano umowę na na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na kilku ulicach Pucka. Koszt realizacji projektu wyniesie 8 664 120 złotych.

Inwestycja jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” . Przebudowa dotyczyć będzie ulic: 10 Lutego, Szystowskiego, Zamkowej, Łąkowej i Młyńskiej.

Jak podaje pucki ratusz, realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej, której przestarzała i niewydolna infrastruktura techniczna nie była modernizowana od kilkudziesięciu lat. Inwestycja przyczyni się do uregulowania gospodarki wodnej na terenie miasta i wpłynie na wzrost ochrony wód Zatoki Puckiej. Ma to szczególne znaczenie dla miejscowości stanowiącej bazę turystyczną. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności lepszego zabezpieczenia terenów przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawalnymi opadami deszczu, które występują w naszej strefie klimatycznej.

Źródło: miastopuck.pl Źródło: miastopuck.pl Źródło: miastopuck.pl

Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. Kwota, na którą opiewa umowa: 8 664 120 złotych a termin realizacji zadania określono na 30 czerwca 2019 roku.

Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” złożonego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...