26.02.2024 09:00 9 PM/PUW

Wojewoda pomorska powołała nowych pełnomocników

Fot. PUW

Wojewoda pomorska powołała troje nowych pełnomocników. Będą zajmować się m.in. koordynowaniem współpracy jednostek administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, działaniami na rzecz społeczności kaszubskiej, a także działaniami z zakresu polityki prorodzinnej.

Pełnomocnicy zostali powołani przez wojewodę Beatę Rutkiewicz w ubiegłym tygodniu. Karolina Keler została pełnomocnikiem ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ma zajmować mi.in. się współpracą ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, finansowaniem języka kaszubskiego w szkołach czy problemami uchodźców z adaptacją w życiu codziennym.

Pełnomocnik wojewody ds. Rodziny i Polityki Społecznej Anita Richert-Kaźmierska ma odpowiadać za współpracę i współdziałanie z organami samorządu terytorialnego czy za inicjowanie i koordynacja działań z zakresu polityki prorodzinnej, pieczy zastępczej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, polityki senioralnej i dialogu międzypokoleniowego.

Grzegorz Szczuka – pełnomocnik ds. Gospodarczych i Społeczeństwa Obywatelskiego ma zająć się współpracą ze środowiskiem gospodarczym oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także koordynowaniem współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi.

Beata Rutkiewicz jeszcze w grudniu ubiegłego roku była zastępcą prezydenta Wejherowa. Na stanowisku wojewody pomorskiego zastąpiła Dariusza Drelicha. W połowie stycznia zastępcą wojewody została Anna Olkowska-Jacyno z Urzędu Miasta Malborka.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...