24.01.2024 15:00 4 TS

Do tych zawodów będą poszukiwani pracownicy na Pomorzu. Tak wynika z badań barometru zawodów

źródło: pixabay

Na Pomorzu największe zapotrzebowania na rynku pracy jest wśród pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, robotników budowlanych oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Tak wynika z badań Barometru Zawodów opublikowanych na 2024 rok.

Jak czytamy w raporcie 'branża medyczno-opiekuńcza od kilku lat boryka się z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy'.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się – co podkreślają dane demograficzne – w związku z tym przewiduje się, że coraz większa część społeczeństwa będzie potrzebowała wsparcia w zakresie profesjonalnych usług medycznych jak i opiekuńczych. Na ten moment, dostępna kadra nie jest w stanie sprostać tym wszystkim potrzebom dyktowanym przez społeczeństwo - podkreślają autorzy raportu dla województwa pomorskiego.

Największego deficytu w branży medyczno-opiekuńczego należy spodziewać się wśród pielęgniarek i położnych oraz psychologów i psychoterapeutów. Nieco mniejszy niedobór kandydatów wystąpi wśród lekarzy, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, fizjoterapeutów i masażystów oraz pracowników socjalnych.

Natomiast w branży produkcyjno-przetwórczej największy niedobór kandydatów odnotowano wśród spawaczy, operatorów obrabiarek skrawających, robotników obróbki drewna i stolarzy, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, a także ślusarzy.

W branży TSL (transport-spedycja-logistyka) deficyt poszukujących pracy zarysował się wśród kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz magazynierów.

Niemniej jednak, największego niedoboru pracowników, występującego w całym województwie, należy spodziewać się wśród kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych - czytamy w raporcie.

W branży finansowo-prawnej w kategorii zawodów deficytowych odnotowano pracowników ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielnych księgowych.

Przy czym w przypadku samodzielnych księgowych wystąpił wzrost liczby powiatów, charakteryzujących się deficytem kandydatów poszukujących pracy - zauważają autorzy raportu.

W branży gastronomiczno-turystycznej deficyt w 2024 roku utrzyma się zarówno wśród kucharzy jak i pomocy kuchennych.

Natomiast widać wyraźne zmniejszenie deficytów. Największe zmiany odnotowano wśród kucharzy, gdzie deficyt swym zasięgiem objął 12 powiatów, dla porównania w roku ubiegłym z problemem dotyczącym rekrutacji pracowników zmagali się pracodawcy z 18 powiatów - zauważają w raporcie.

Barometr Zawodów 2024

Przypomnijmy, że Barometr Zawodów powstał w latach 90. XX w. Szwecji. W Polsce badanie to zaczęto realizować w 2009 r. - początkowo jako pilotaż w sześciu powiatach Małopolski, w 2015 r. rozszerzono je na cały kraj. Badanie przygotowują specjaliści z urzędów pracy, w tym doradcy zawodowi, pracownicy agencji zatrudnienia oraz izb rzemieślniczych, ochotniczych hufców pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających pracodawców, specjaliści z urzędów miast, czy starostw powiatowych.

Barometr Zawodów to świetne narzędzie dla uczniów czy studentów, które może im pomóc w wyborze ścieżki zawodowej. To także bardzo dobra podpowiedź dla tych, którzy już pracują, ale chcą się przekwalifikować. Barometr wskazuje, jakie są uwarunkowania i perspektywy rozwoju w wybranej profesji – wyjaśnia Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który koordynuje prace nad Barometrem Zawodów na Pomorzu.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...