09.05.2022 11:00 5 AB/UM Wejherowo

Wejherowianie skutecznie segregują śmieci

fot.archiwum

'Wejherowianie od wielu lat z zaangażowaniem i świadomością swoich działań segregują odpady' - czytamy na Wejherowo.pl. Mieszkańcy według danych ratusza osiągają wysokie wyniki w segregacji śmieci, a także uzyskują wysoki wskaźnik w recyklingu.

Jak informuje Urząd Miasta Wejherowo, duży wskaźnik recyklingu w dużej mierze wynika z oddzielnego odbioru odpadów zielonych i kuchennych wytwarzanych w nieruchomościach mieszkańców.

Miasto w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami, udostępnia darmowe pojemniki do segregacji i worki, co razem z działaniami mieszkańców w zakresie segregacji skutkuje wysokim poziomem recyklingu - czytamy na wejherowo.pl.

Według sprawozdania Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" Wejherowianie na tle innych miast i gmin zajmują wysokie miejsce pod względem gospodarowania odpadów komunalnych.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosi 2% (wymagany poziom to mniej niż 35%), natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i szkła, to 33%(wymagany poziom to więcej niż 20%) - czytamy dalej na wejherowo.pl.

Jeżeli poziom recyklingu nie zostanie osiągnięty, gmina może otrzymać karę finansową.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...