Politycy nie zabijajcie polskich mediów

06.04.2020 12:00 0 Mat. red. Artykuł sponsorowany

Studia na uniwersytecie w USA: Jak się dostać i jak się uczyć

Mat. pras.

Amerykańskie uniwersytety i szkoły wyższe zajmują czołowe miejsca w światowych rankingach, a ich absolwenci są zawsze bardzo poszukiwani wśród potencjalnych pracodawców.

Każdego roku setki tysięcy młodych ludzi z całego świata wyjeżdżają na studia do Stanów Zjednoczonych. Ze względu na silną bazę szkoleniową, polscy studenci mogą również ubiegać się o miejsce na prestiżowym amerykańskim uniwersytecie.

Co wziąć pod uwagę przy wyjeździe do USA na studia?

Przygotowania do podjęcia studiów na uniwersytecie zagranicznym należy rozpocząć z góry. Przede wszystkim należy określić kierunek i program szkoleniowy. Cztery najczęstsze programy szkoleniowe to studia specjalistyczne (associate), licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Absolwenci koledżów otrzymują tytuł specjalisty lub licencjata, natomiast uniwersytety stanowią bazę dla działań naukowych. Koszt studiów na uniwersytecie będzie jednak wielokrotnie wyższy niż w koledżu. A im bardziej prestiżowy uniwersytet, tym wyższe czesne za rok akademicki.

Bez względu na uniwersytet i kierunek, kandydat musi zdać międzynarodowy test znajomości języka angielskiego (najlepiej TOEFL, a nie brytyjskiego odpowiednika IELTS), a także SAT – egzamin z języka angielskiego z przedmiotów szkolnych.

TOEFL iBT – właśnie ten rodzaj testu jest potrzebny do przyjęcia na uniwersytet – jest on przeprowadzany w akredytowanej placówce, a jego wyniki są ważne przez 2 lata. Z maksymalnej liczby 120 punktów zwykle wystarczy zdobyć 80–100 punktów, aby zostać przyjętym na uniwersytet. Egzamin SAT odbywa się również w certyfikowanym ośrodku. Należy wziąć pod uwagę, że przetworzenie jego wyników zajmuje 1,5 miesiąca.

Wyjątkiem w zakresie egzaminów wstępnych mogą być koledże dwuletnie, które nie stawiają takich wymagań przy przyjmowaniu studentów z innych krajów. Nawiasem mówiąc, wielu uważa takie uczelnie za etap przejściowy, ponieważ dwa lata studiów dają prawo do przejścia bezpośrednio na trzeci rok uniwersytetu, co pozwala na oszczędzanie sporych pieniędzy.

Czego można się spodziewać po studiach w USA?

System edukacyjny w Ameryce jest pod wieloma względami podobny do polskiego, ale niektóre charakterystyczne cechy są jednak zauważalne:

  • Stopnie są opisywane literami. Oceny w Stanach Zjednoczonych odpowiadają systemowi w skali 5 liter „A”, „B”, „C”, „D” i „F”, gdzie „A” jest najwyższą oceną, a „F” jest odpowiednio najniższą i oznacza niezadowalający wynik, czyli niezaliczone. Jednak cyfrowy ekwiwalent jest używany do obliczania średniej oceny studenta. Tutaj należy pamiętać, że procent dla każdej litery w niektórych stanach może się różnić. Na przykład na niektórych uniwersytetach „A” może być równe 90–100%, a na innych – 94–100%.

  • Ćwiczenia praktyczne. Większość koledżów i uniwersytetów oferuje dobrze wyposażone laboratoria i warsztaty, w których przyszli specjaliści mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

  • Aktywna praca i wypoczynek studentów. Wielu studentów podczas studiów przenosi się do kampusu uniwersyteckiego – terytorium z akademikami, pokojami badawczymi, bibliotekami, stadionami, basenami, kawiarniami itp. W USA dużą uwagę przywiązuje się do sportu i różnych form aktywności społecznej, dlatego większość zajęć pozalekcyjnych jest zaplanowana co do godziny.

Praca domowa to kolejna cecha amerykańskiego liceum

Prawie jedna trzecia całej edukacji na amerykańskich uniwersytetach to samokształcenie. Studenci regularnie otrzymują zadania domowe, których oceny są koniecznie brane pod uwagę przy ustalaniu końcowych punktów za semestr. Najczęstszą formą pracy domowej tutaj jest pisanie esejów. Esej jest rodzajem niewielkiego wypracowania na określony temat, w którym autor wyraża swoją opinię co do postawionego problemu, podając argumenty na poparcie swojego punktu widzenia. Takie zadania umożliwiają ocenę nie tylko wiedzy studenta, ale także jego umiejętności krytycznego myślenia. Ponadto eseje są często wymagane od studentów w celu sprawdzenia, czy materiał był dobrze zrozumiany.

Dla tych, którzy nie wiedzą jak pisać eseje lub nie lubią tego robić, istnieją przydatne strony internetowe, takie jak masterpapers.com, gdzie zawsze można poprosić o pomoc! Amerykańscy studenci aktywnie korzystają z usług takich witryn, ponieważ wiedzą, że mogą złożyć zamówienie na napisanie eseju o dowolnej złożoności i otrzymać je w wyznaczonych przez siebie terminach.

Dostanie się na amerykański uniwersytet jest w mocy każdego, kto ma taki cel. USA oferują kandydatom z różnych krajów szeroki zakres ofert edukacyjnych, biorąc pod uwagę indywidualne preferencje i możliwości finansowe. Najważniejsze jest, aby maksymalnie wykorzystać proces edukacyjny i znaleźć wyjście z różnych sytuacji, aby nie przegapić okazji do pomyślnego ukończenia studiów.


Czytaj również: