12.09.2019 08:38 3 mike/Rynekinfrastruktury.pl

Poprawa kolejowego dostępu do gdyńskiego portu z unijnym wsparciem

Fot. BCT Gdynia

Aby Intermodalny Terminal Kontenerowy w Gdyni działał sprawniej, konieczna jest modernizacja dróg kolejowych wiodących do gdyńskiego portu. Temu celowi ma służyć projekt pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Warte niemal 70 milionów złotych przedsięwzięcie ma być sfinalizowane do końca stycznia 2021 roku. Udało się też uzyskać unijne dofinansowanie inwestycji.

Rozwój gospodarki morskiej od wielu lat nie jest jedynie postulatem, lecz faktem. Potwierdzają to dane m.in. z trójmiejskich portów. W ubiegłym roku łączna wartość przeładunków wszystkich polskich portów przekroczyła 100 milionów ton.

Mimo świetnych wskaźników, nadal potrzebne są inwestycje, które zwiększą ich konkurencyjność. Warunkiem wypłynięcia na szerokie wody jest sprawna kolej, która zabierze i dowiezie towary. Dlatego i dla nas, i dla UE modernizacja dostępu zarówno drogowego, jak i kolejowego, tzw. „ostatniej mili” do portów morskich ma priorytetowe znaczenie – powiedział Grzegorz Puda, wiceminister inwestycji i rozwoju, cytowany przez portal Rynekinfrastruktury.pl.

W ubiegły poniedziałek (9 września), podczas targów Baltexpo w Gdańsku, podpisano umowę między Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Portem Gdynia na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Zakłada on elektryfikację bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego wraz z jego przebudową. Powstanie też nowy tor oraz rozjazdy. Zamontowany będzie nowy system sterowania ruchem kolejowym. Elektryfikacja obejmuje około 2,5-kilometrowy odcinek linii kolejowej; prace budowlane i modernizacyjne będą prowadzone na 12 rozjazdach.

Najważniejszą zaletą projektu będzie wyeliminowanie konieczności zmiany obsługi trakcji – z elektrycznej na spalinową. Ważne znaczenie ma też automatyzacja sterowania ruchem. To wszystko za około półtora roku znacząco powinno usprawnić funkcjonowanie transportu w obrębie terminala i możliwość dotarcia od strony lądu.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24