11.08.2018 09:00 1 mike

Zwolnienia lekarskie może kontrolować również pracodawca

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

W powszechnej świadomości pracowników to ZUS zajmuje się kontrolą prawidłowości zwolnień lekarskich. Jednak również pracodawca ma taką możliwość, o czym nie każdy pamięta.

Niemal 10 procent zwolnień lekarskich wystawionych na Pomorzu w ciągu pierwszego półrocza zakwestionował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie skontrolowano ponad cztery tysiące osób, a kwota odebranych zasiłków to 422,6 tys. zł. Zdarza się, że pracownicy traktują zwolnienie lekarskie jako dodatkowy płatny urlop, w czasie którego można załatwić prywatne sprawy.

W czasie zwolnienia pracownik powinien tak postępować, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. To wiąże się z wypełnianiem zaleceń lekarskich. Na zwolnieniu chory powinien podejmować tylko takie czynności, które nie przeszkodzą w dochodzeniu do zdrowia. Pracownika można kontrolować zarówno wtedy, gdy lekarz zaznaczył na zwolnieniu „chory powinien leżeć”, jak i wtedy gdy zaznaczył „chory może chodzić”. W przypadku zwolnienia „na opiekę” dodatkowo sprawdza się, czy w tym okresie inni członkowie rodziny mogą podjąć się opieki. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat – przypomina Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Kto szczególnie może się spodziewać kontroli? Osoby, które często korzystają ze zwolnień lekarskich, zwłaszcza krótkotrwałych, lub wcześniej niewłaściwie korzystały ze zwolnienia. Oczywiście każdy może zostać skontrolowany. Kontrolę może przeprowadzić nie tylko ZUS, ale również przedsiębiorca zatrudniający określoną liczbę osób.

Przedsiębiorca może samodzielnie skontrolować, jak pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie, jeśli z własnych środków wypłaca mu wynagrodzenie za czas choroby. Jeżeli za czas zwolnienia przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy, opiekuńczy albo świadczenie rehabilitacyjne, to o tym, kto przeprowadzi kontrolę, decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Gdy firma zgłasza do 20 osób, to pracowników kontroluje ZUS, który wypłaca im zasiłki chorobowe. Pracodawca musi wtedy wystąpić z wnioskiem o kontrolę. ZUS ją przeprowadzi i poinformuje o ustaleniach. Gdy do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest więcej niż 20 osób, pracodawca sam może dokonać kontroli – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński.

Pracownik, który korzysta ze zwolnienia, może być skontrolowany zarówno w miejscu stałego zamieszkania, jak i tymczasowego pobytu. Możliwa jest też kontrola w miejscu pracy bądź przypuszczalnym miejscu, w którym dana osoba może akurat przebywać. Jeśli pracownika nie będzie w domu w trakcie kontroli, musi ona być powtórzona. W takim przypadku nie warto odmawiać udzielenia wyjaśnień. Może być to podstawą do uznania, że zwolnienie było wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Gdy pracodawca podczas kontroli stwierdzi nieprawidłowości, to spisuje protokół kontroli. Gdy pracownik nie zgłosi do niego uwag, jest on podstawą do pozbawienia go prawa do świadczenia za cały okres zwolnienia – podsumowuje Krzysztof Cieszyński.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24