21.11.2023 10:24 0 Materiał Partnera Materiał partnera

I Gala Stypendialna w KPSW

Materiał Partnera

16 listopada 2023 o godzinie 17.00 w auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie odbyła się Gala Stypendialna.

Kaszubsko–Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie oferuje swoim studentom bogaty pakiet stypendiów. Są to stypendia Rektora, socjalne, specjalne oraz zapomogi. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat pozyskano na ten, cel 4,5 miliona złotych, a łącznie w ciągu całej działalności KPSW blisko 8 milionów złotych. Liczna grupa studentów KPSW kształci się za darmo i jeszcze na tym zarabia, gdyż stypendia znacząco przewyższają wysokości czesnego.

KPSW w 2023 roku obchodzi jubileusz 20-lecia. W tym szczególnym roku dla naszej społeczności akademickiej zainicjowano nowy zwyczaj w Uczelni a mianowicie uroczystą Galę Stypendialną, podczas której JM Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły w Wejherowie, prof. dr hab. Marcin Pliński,  osobiście wręczył informację o przyznaniu stypendium Rektora. Stypendium Rektora – w myśl ustawy o szkolnictwie wyższym – jest przyznawane za doskonałe wyniki w nauce.

Decyzję o przyznaniu stypendium Rektora KPSW odebrali studenci studiów licencjackich i magisterskich: Socjologii, Zarządzania oraz Pielęgniarstwa.   Tę szczególną uroczystość uświetnił okolicznościowy, dedykowany laureatom, występ zespołu Art'n'Voices – zdobywcy najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce: Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna (2021).

Dziś podczas gali stypendium rektora w wysokości 1000-1100 zł/ miesięcznie – odebrało 60 studentów.

Ponadto Uczelniana Komisja Stypendialna w bieżącym roku akademickim przyznała:

  • stypendia socjalne w wysokości 1200 zł/miesięcznie - przyznano 47 studentów

  • stypendia dla osób niepełnosprawnych w wysokości 600-800 zł/ miesięcznie przyznano : 47 studentom

  • zapomogi w wysokości 1800 zł przyznano 6 studentom

Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Materiał Partnera Zdjęcie-34.jpg Zdjęcie-80.jpg Materiał Partnera Zdjęcie-28.jpg


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...