20.01.2022 17:00 12 PM/SM Wejherowo

Strażnicy miejscy z Wejherowa interweniują 67 razy na dobę

Fot. SM Wejherowo

W minionym roku strażnicy miejscy z Wejherowa podjęli ponad 24,6 tys. interwencji. Ujawnili 47 przestępstw i ujęli 26 osób podejrzanych o ich dokonanie. Zatrzymali 9 nietrzeźwych kierujących pojazdami. Straż miejska z Wejherowa podsumowuje swoją pracę.

Łącznie obsługą monitoringu oraz administracją w straży miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 31 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, z których 5 jest również ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo

Obecnie w systemie działa 58 kamer miejskiego monitoringu, 26 systemów alarmowych zainstalowanych w kaplicach na Kalwarii Wejherowskiej, 16 kamer obiektowych w parku miejskim i 35 kamer monitoringu wewnętrznego zainstalowanych budynkach urzędu miejskiego. Stanowisko abonenckie monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie – podaje Zenon Hinca, komendant wejherowskiej straży miejskiej.

Strażnicy na zgłoszenie mieszkańców podjęli w 2021 ponad 3,8 tys. interwencji.

Z własnej inicjatywy i na zgłoszenia w sprawie z zakłócenia porządku publicznego i spokoju interweniowali 1030 razy, w sprawie wykroczeń dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym 6536 razy, 1689 wykroczeń przeciwko zdrowiu, 696 przeciwko obyczajowości publicznej, 884 przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1750 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wymienia Zenon Hinca.

W 2021 straż miejska prowadziła 119 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych lub pozostawionych na drogach wraków, z których 12 odholowano na dozorowany parking. W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 45 kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów w przydomowych piecach.

Co roku funkcjonariusze dokonują przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych, energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu drzewostanu przy drogach publicznych i placach oraz wiele innych działań mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza komendant.

Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska straż miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła pracę całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu strażników są trzy oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24