28.11.2021 09:30 0 AG

Szykują się wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

pixabay.com.pl

Od 1 grudnia renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej do swoich świadczeń. GUS podał najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Stąd osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze lub rencie powinny pilnować wysokości swoich dochodów i sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Ma to związek z limitami, które od grudnia będą wyższe niż w poprzednim kwartale.

Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia zależy od przychodów z umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do 3960,20 zł czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli osiągną przychód, który przekroczy 70 proc. ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia czyli 7354,50 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia — informuje Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych, gdyż tu przekroczenie przychodu o 3960,20 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. Będzie tak jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Dzięki nowelizacji przepisów, po tej dacie zasady dla tego rodzaju rent będą takie same, jak dla rent z tytułu niezdolności do pracy.

Z kolei emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą co do zasady dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego.

W tym wypadku, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, bez dopłaty — dodaje Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński.

Ograniczenia nie dotyczą też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywać do końca lutego 2022 roku.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24