09.05.2021 10:53 6 NW/pomoskie.eu

Dzień Europy w liczbach

Źródło:pomorskie.eu

W 27 krajach Unii Europejskiej w 2020 roku mieszkało 447,3 mln obywateli, czyli o 14,5 mln więcej niż w 2004 roku. Z okazji Dnia Europy gdański urząd statystyczny opublikował infografikę, z której dowiedzieć można się paru ciekawych rzeczy.

Wynika z niej, że po wstąpieniu w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej sytuacja w naszym kraju i na Pomorzu zdecydowanie się poprawiła. Jesteśmy bogatsi, lepiej wykształceni i żyjemy dłużej.

W Polsce mieszka 38 mln ludi, czyli o 200 tys. mniej niż 15 lat temu. Województwo pomorskie zamieszkuje 2,3 mln, czyli o 100 tys. więcej niż w 2004 r.

Dzien-Europy_1-1536x1349.jpg

Jak długo żyjemy?

Przeciętna długość życia mieszkańców wspólnoty europejskiej wzrosła o 3 lata (2004 r. - 78,3 lata, a w 2019 r. - 81,3 lata). Dla porównania Polacy i Pomorzanie żyją o 3,1 roku dłużej niż w 2004 r. Na przestrzeni 15 lat wzrósł współczynnik dzietności (liczna urodzonych dzieci przypadająca na 1 kobietę w wieku rozrodczym). Na Pomorzu w 2019 r. wyniósł 1,62 w porównaniu z 2004 r. (1,33). Zwiększył się też w Polsce (2004 r. - 1,23, a 2019 r. - 1,44) i w krajach UE (2004 r. - 1,46, a 2019 r. - 1,53). Jak czytamy na portalu pomorskie.eu, o zastępowalności pokoleń mówimy, gdy wynosi on powyżej 2,1.

Źródło:pomorskie.eu

Rynek pracy

O 5,1 proc. wzrósł współczynnik aktywności zawodowej obywateli UE. W przypadku mieszkańców naszego kraju był on o 11,3 proc., a kraju 6,9 proc. wyższy niż przed 15 laty. Poprawiła się też sytuacja na rynku pracy – w krajach unijnych stopa bezrobocia zmalała z 10 do 6,7 proc. Dużo większy spadek był zauważalny w Polsce (2004 r. - 19,1 proc., 2019 r. - 3,3 proc.), a jeszcze większy na Pomorzu (2004 r. - 19,8 proc., 2019 r. - 2,8 proc.).

Źródło:pomorskie.eu

Jesteśmy coraz bogatsi

W ciągu 15 lat wzrósł produkt krajowy brutto wyrażony w euro. Dla Polski w 2004 r. wyniósł 5400, a w 2019 r. już 13 900, dla Pomorza odpowiednio 5300 i 13 500 euro. W przypadku krajów UE, jak czytamy na pomorskie.eu, był troch mniejszy z 21 200 do 31 200 euro.

Źródło:pomorskie.eu


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24