02.04.2021 09:30 36 raz

Będzie Trasa Kaszubska – nie będzie krajowej szóstki?

źródło: GDDKiA

Trwa budowa tzw. Trasy Kaszubskiej na terenie Kaszub Północnych. Po wybudowaniu tej drogi znacznie ma się zmniejszyć natężenie ruchu na drodze krajowej numer 6, która przebiega m.in. przez Małe Trójmiasto Kaszubskie. Grupa pomorskich posłów wyraziła tymczasem zaniepokojenie tym, że władze kraju chcą obniżyć jej kategorię - a to może oznaczać gospodarcze wykluczenie części regionu.

W związku z trwającą budową Trasy Kaszubskiej przewidywana jest zmiana kategorii drogi krajowej nr 6 przebiegającej przez Gdynię i Małe Trójmiasto Kaszubskie na drogę kategorii niższego rzędu – poinformowali we wspólnej interpelacji skierowanej do polskiego rządu posłowie z Pomorza Barbara Nowacka, Marek Rutka oraz Zbigniew Konwiński.

Realizacja Trasy Kaszubskiej połączona z obniżeniem rangi omijanego odcinka drogi krajowej nr 6 w jej dotychczasowym przebiegu doprowadzi do wykluczenia transportowego Małego Trójmiasta Kaszubskiego i północnego regionu Kaszub z aktywnego i nieskrępowanego udziału w życiu gospodarczym kraju – napisali parlamentarzyści.

Jak dodali, „w poczuciu odpowiedzialności za rozwój Wejherowa, Redy i Rumi oraz całej północnej części województwa pomorskiego i los tysięcy mieszkańców nie można do tego dopuścić”.

Ze względu na znaczenie tego odcinka drogi krajowej nr 6 dla ruchu tranzytowego odcinek ten powinien pozostać nadal drogą kategorii krajowej. Samorządy już dziś ponoszą wysokie koszty związane z oświetleniem drogowym (co jest obowiązkiem ustawowym), gdyż droga krajowa nr 6 przebiega na długich odcinkach na terenie poszczególnych samorządów oświetlonych w sposób liniowy – wyjaśnili posłowie.

I skierowali do przedstawicieli rządu pytania: Czy rzeczywiście po oddaniu do użytku Trasy Kaszubskiej droga krajowa nr 6, na odcinku miedzy końcem Obwodnicy Trójmiasta a Bożympolem Wielkim, straci status drogi krajowej? Jeśli tak, to czy ministerstwo ma w planach partycypowanie w utrzymaniu wspomnianego odcinka obecnej drogi krajowej nr 6 czy też całość kosztów utrzymania owej drogi na odcinku miedzy końcem Obwodnicy Trójmiasta a Bożympolem Wielkim ponoszona będzie przez jednostki samorządu terytorialnego?

Rząd w tej sprawie nie zajął jeszcze stanowiska. Do tematu będziemy wracać.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24