11.09.2020 15:50 3 rp/wejherowo.pl

Uhonorowany statuetką Jakuba Wejhera - Maciej Uchman przeszedł na emeryturę

Źródło: Wejherowo.pl

W trakcie nabożeństwa z okazji  100-lecia służby wejherowskiej Jednostki Penitencjarnej dla Rzeczypospolitej Polski oraz 5-lecia poświęcenia sztandaru w  kolegiacie pw. Trójcy Św. w Wejherowie, został pożegnany odchodzący na emeryturę ppłk Maciej Uchman - Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie. Przed ołtarzem odbyło się zgodne z ceremoniałem przekazanie sztandaru jednostki nowemu dyrektorowi Aresztu Śledczego, którym - do czasu oficjalnego powołania, jest dotychczasowy zastępca mjr Ireneusz Łepkowski.

  Ppłk Maciej Uchman otrzymał liczne dowody uznania ze strony wyższych przełożonych oraz samorządowców powiatu wejherowskiego ze swoją wieloletnią służbę, w tym przez 10 lat pełnienie funkcji dyrektora wejherowskiej jednostki penitencjarnej. Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz wręczył płk. Maciejowi Uchmanowi przyznaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa - miniaturkę Statuetki Jakuba Wejhera i z okazji przejścia na emeryturę złożył mu najlepsze życzenia, by czas pracy na rzecz służby więziennej w Wejherowie był dla niego miłym wspomnieniem. 

W roku 100. lecia służby wejherowskiej Jednostki Penitencjarnej na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej oraz 5. rocznicy nadania Sztandaru Dyrekcji życzymy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Aresztu Śledczego w Wejherowie, by symbolika Sztandaru jednoczyła społeczność służby więziennej, dodawała sił i energii do trudnej oraz niezwykle odpowiedzialnej pracy oraz przynosiła dumę i satysfakcję - powiedział zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz

Źródło: Wejherowo.pl

Gratulacje odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi złożył płk Andrzej Tesarewicz - dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku. Podziękowania za bardzo dobrą współpracę  dyrektorowi przekazali też lokalni samorządowcy ze starostą Gabrielą Lisius na czele, dyrektorzy instytucji, związkowcy oraz przedstawiciele służb mundurowch. Była to też okazja do świętowania 100-lecia służby wejherowskiej Jednostki Penitencjarnej.

Dzisiejsze Święto to wyjątkowy dzień dla jednostek penitencjarnych, który przypomina nam o jakże istotnym znaczeniu formacji. Areszt Śledczy w Wejherowie to formacja w pełni profesjonalna, korzystająca z nowatorskich programów resocjalizacyjnych. Serdecznie dziękujemy Państwu za włożony wysiłek i poświęcenie w pełnieniu tej trudnej i wymagającej dużej odporności psychicznej pracy – dodał Arkadiusz Kraszkiewicz.

Do czasu oficjalnego powołania nowego dyrektora, obowiązki przejmie dotychczasowy zastępca mjr Ireneusz Łepkowski


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24