14.08.2020 14:30 19 NW/episkopat.pl

Wiernych Archidiecezji Gdańskiej poprowadzi nowy pasterz

diecezja.gda.pl

Abp Sławoj Leszek Głódź 13 sierpnia skończył 75 lat i osiągnął wiek emerytalny. Zgodnie z zapowiedziami i za zgodą papieża Franciszka, duchowny przeszedł na emeryturę. Tymczasowo zastąpi go biskup Jacek Jezierski.

W związku z ukończeniem 75. roku życia, Abp Sławoj Leszek Głódź złożył na ręce Ojca Świętego Franciszka rezygnację z funkcji metropolity gdańskiego. Ojciec Święty Franciszek przyjął decyzję duchownego i mianował administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej Sede vacante biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego.

Biskup funkcję tę będzie pełnił dopóki nie zostanie wybrany nowy arcybiskup metropolii gdańskiej. Do tego czasu bp Jacek Jezierski może korzystać z pełni praw przysługujących biskupowi diecezjalnemu.

Nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio w czwartek (13 sierpnia) przekazał decyzję papieża.

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia z posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego oraz mianował administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej Sede vacante w osobie biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego.

Abp Sławoj Leszek Głódź funkcję arcybiskupa metropolity gdańskiego sprawował przez dwanaście lat. Urodził się 13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce. W 1964 roku rozpoczął studia w Białostockim Seminarium Duchownym. 14 czerwca 1970 roku otrzymał z rąk bp. Henryka Gulbinowicza święcenia kapłańskie. Po ich przyjęciu pracował duszpastersko w Szudziałowie na Białostocczyźnie i wśród Polonii w Paryżu. Studia kanoniczne odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od marca do grudnia 1980 roku był pracownikiem nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie. Następnie pracował w Kurii Arcybiskupiej i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku.

Od września 1981 roku rozpoczął pracę w Watykanie, w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, gdzie prowadził sekcję Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego i sekcję Kościoła na Białorusi obrządku bizantyjsko-ruteńskiego. 21 stycznia 1991 roku wraz z ustanowieniem Ordynatu Polowego w Polsce został mianowany przez papieża Biskupem Polowym Wojska Polskiego, a 23 lutego 1991 roku przyjął święcenia biskupie na Jasnej Górze.

W 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powołał go do grona konsultorów Kongregacji ds. Katolickich Kościołów Wschodnich. Papież mianował go także członkiem Centralnego Biura do Spraw Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych w Kongregacji ds. Biskupów. 17 lipca 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II – w uznaniu pracy i dokonań – podniósł go do godności Arcybiskupa „ad personam”.

17 kwietnia 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gdańskim. Swoją nową posługę abp Metropolita objął podczas uroczystego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie 26 kwietnia o godz. 12.00.

21 czerwca 2008 r. udzielił pierwszych święceń kapłańskich w Archidiecezji Gdańskiej, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

29 czerwca 2008 r. w Rzymie otrzymał z rąk Papieża Benedykta XVI paliusz – znak metropolity.

Abp Sławoj Leszek Głódź jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Rady Prawnej KEP, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, delegatem ds. Duszpasterstwa Strażaków oraz delegatem KEP ds. Telewizji Trwam. Ponadto jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP oraz członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Wcześniej pełnił funkcję m.in.: przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, Krajowego Duszpasterza Kombatantów, przewodniczącego Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. członka Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.#####


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24