25.01.2020 14:00 13 Kwt/mat.prasowe

Wyższa pensja minimalna to również większe zasiłki

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Wraz z początkiem roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2600 zł brutto. Najniższa stawka godzinowa wynosi natomiast 17 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku dla osób pracujących na cały etat, od której oblicza się zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, nie może być niższa niż 2243,54 zł, czyli kwota minimalnego wynagrodzenia, pomniejszonego o 13,71%.

Ten procent to kwota, która odpowiada stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika. Jeśli płatnik zasiłku, którym może być pracodawca albo ZUS, ustali, że podstawa zasiłku przysługującego po 1 stycznia 2020 r., czyli przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy przed powstaniem prawa do zasiłku, jest niższa niż 2243,54 zł, to podwyższy ją do tej właśnie wysokości. Płatnik, gdy ustala podstawę zasiłku, uwzględnia nie tylko pensję zasadniczą, lecz także inne składniki wynagrodzenia, np. premie, prowizje lub inne dodatki – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin minimalna podstawa wymiaru zasiłku jest zmniejszana proporcjonalnie do czasu pracy.

Podstawy wymiaru zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się bowiem na nowo (z nowego okresu), jeżeli w pobieraniu tego wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe – dodaje Krzysztof Cieszyński.

Przypomnijmy, że płaca minimalna brutto wynosiła w 2015 roku 1750 zł, 2016 roku – 1850 zł, 2017 roku – 2000 zł, 2018 roku – 2100 zł, a 2019 roku – 2250 zł.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24