18.01.2020 13:33 0 Kwt/powiat wejherowski

Bezpłatna pomoc prawna dostępna w powiecie wejherowskim

Zdjęcie ilustracyjne/archiwum

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnego wsparcia prawnika. Okazuje się, że od 1 stycznia 2020 roku udzielanie tego typu pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się poprzez wypełnienie karty pomocy. Według projektu, pomoc prawna ma polegać na: informowaniu o obowiązującym prawie, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym), sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego – czytamy na stronie internetowej powiatu wejherowskiego.

Powiat Wejherowski prowadzi dziewięć punktów, w tym: sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i trzy punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dziesięciu gminach powiatu.

Mat. pras.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24