04.09.2019 11:40 2 NW

Nauczyciele uzyskali awanse zawodowe

Fot. TTM

We wtorek (3 września) w wejherowskim starostwie odbyło się posiedzenie komisji oświaty. Zaproszeni zostali nauczyciele, którzy po złożeniu ślubowania otrzymali zawodowe awanse. Od teraz mogą pochwalić się tytułem nauczyciela mianowanego. A to nie koniec ich rozwoju zawodowego.

Pierwsze dni września to początek roku szkolnego nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli. W tym roku dziesięciu nauczycieli z pięciu szkół powiatowych pomyślnie przeszło procedurę konkursową i uzyskało wyższy stopień zawodowy.

Fot. TTM

Co roku nauczyciele stają przed komisją egzaminacyjną, by uzyskać wyższy stopień – w tym przypadku nauczyciela mianowanego. Kolejnym, najwyższym szczeblem awansu jest tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jak podkreśla Gabriela Lisius, starosta wejherowski, proces zdobywania wszystkich możliwych szczebli jest wieloletni – może trwać nawet 10 lat.

Awanse otrzymali pracownicy młodzi stażem oraz ci, którzy nieco później wybrali pedagogiczną ścieżkę kariery. By mogli cieszyć się ze swoich sukcesów, musieli najpierw spełnić szereg wymogów. Te musiały zostać udokumentowane i potwierdzone przez specjalnie do tego powołaną komisję.

Stopień awansu nauczyciela mianowanego to są trzy lata stażu, w trakcie którego przygotowuje się plan pracy. Następnie należy go zrealizować – oczywiście plan ten może ulegać modyfikacjom, w toku nauczania. Oprócz tego należy podnosić swoje kwalifikacje, w celu własnego rozwoju, jak i klas, w których się naucza. Ważne jest także prowadzenie dodatkowych kół zainteresowań, różnego rodzaju wyjść czy przygotowywanie do matury – mówi Marzena Zalewska, nauczycielka geografii w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

Fot. TTM

Jak deklarują, tytułowani nauczyciele nie zamierzają osiąść na laurach. Wręcz przeciwnie – w przyszłości zamierzają uzyskać tytuł dyplomowany. W tym przypadku muszą stanąć przed komisją w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Każdy kolejny etap wiąże się dla pedagoga z większym wynagrodzeniem zasadniczym i innymi pochodnymi. W 2019 roku w sumie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc. Po wdrożeniu podwyżki pensja nauczyciela mianowanego wynosić będzie 3250 złotych brutto.

Fot. TTM

Ponadto ujednolicone zostało pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Do tej pory pracowali oni w powiecie wejherowskim na etacie 20-godzinnym. W tej chwili etat ten zmniejszono do 18 godzin.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24