25.04.2019 14:40 8 mike/SM Wejherowo

Wejherowskie piaskownice i place zabaw pod lupą funkcjonariuszy

Fot. SM Wejherowo

„Nie jest źle, choć może być lepiej” – tak krótko można podsumować efekty kontroli w ramach akcji „Bezpieczna piaskownica i plac zabaw”, która jest prowadzona w Wejherowie. Większość skontrolowanych obiektów była w dobrym stanie, ale w kilku przypadkach stwierdzono uchybienia.

Tradycyjną, kwietniową kontrolę piaskownic i placów zabaw, wraz z dostępnymi tam urządzeniami, prowadzi wejherowska straż miejska. Jeśli chodzi o piaskownice, sanepid zaleca wymianę piasku na świeży co najmniej dwa razy w roku. Szczególnie ważne jest to po okresie zimowym. Zwierzęce odchody, które mogą zalecać w pisaku, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Z kolei podczas kontroli placów zabaw funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na stan techniczny dostępnych urządzeń, tak by zabawa na świeżym powietrzu zawsze była bezpieczna. Łącznie skontrolowano 21 piaskownic i placów zabaw zarządzanych przez WZNK, WSM, SM Energetyk, WTBS i Spółkę Handlową Jantar. Na 13 obiektach nie było nieprawidłowości. Uchybienia ujawniono w ośmiu przypadkach.

Nieprawidłowości dotyczą głównie stanu sanitarnego piasku, wystających wkrętów w siedzisku ławek, wyłamanych szczebli od siedzisk przy stolikach do gry w szachy, luźnych siedzisk na huśtawkach sprężynowych oraz braku uchwytów na ręce na dwóch huśtawkach. Powiadomieni o stwierdzonych nieprawidłowościach zarządcy zobowiązali się usunąć usterki techniczne i dokonać wymiany piachu dokonać do końca miesiąca kwietnia. Kontrola wykazała też, że część zbudowanych systemem gospodarczym placów zabaw i piaskownic, głównie zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, została zlikwidowana, bo nie było komu na bieżąco dbać o ich stan sanitarny i techniczny – mówi Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo Fot. SM Wejherowo

Przepisy mówią, że usterki powinny być usunięte niezwłocznie, a do czasu ich usunięcia – sprzęt musi być zabezpieczony, tak by nie zagrażał bezpieczeństwu dzieci. Takie zalecenia otrzymali zarządcy placów zabaw z Wejherowa. W przypadku niezastosowania się tych zaleceń, wdrożone zostanie postępowanie mandatowe. Podmioty zarządzające tego typu obiektami muszą pamiętać o tym, że ponoszą odpowiedzialność za skutki ewentualnych wypadków.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24