24.02.2019 14:03 2 Kwt/UM Gdynia

Znamy wykonawcę modernizacji linii kolejowej w gdyńskim porcie

Fot. Paweł Brutel/Port.gdynia.pl

Wiemy kto przebuduje i zelektryfikuje dostęp kolejowy do zachodniej części gdyńskiego portu. Konsorcjum firm Colas Rail (lider konsorcjum) z Gdańska i Colas Rail S.A.S. (partner konsorcjum) z Maisons-Laffitte we Francji wygrało przetarg na wykonanie wszelkich prac. Koszt ich realizacji wynosi ponad 65 milionów złotych.

W przetargu na roboty budowlane związane z rozbudową dostępu kolejowego wpłynęły łącznie cztery oferty. Złożyły je: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Wykonawcze „Spector” z Pruszcza Gdańskiego, sopocka firma NDI sp. z o.o., przedsiębiorstwo EL-IN sp. z o.o. ze Skierniewic oraz zwycięskie konsorcjum Colas Rail i Colas Rail S.A.S.

Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą propozycję spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzymując największą liczbę punktów (100 pkt) w jedynym kryterium, jakim była całkowita cena ryczałtowa brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez zamawiającego, a treść złożonej oferty jest zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Wykonawca przebuduje układ torowy i dodatkowy tor, wyreguluje rozjazd i wykona wymianę istniejącej nawierzchni torowej. Będzie musiał także wykonać przebudowę nawierzchni drogowej, zabudowę płytami betonowymi części toru nr 37 wraz z terenem pomiędzy torem a ul. Promową, zbudować sieć trakcyjną nad wszystkimi torami i system sterowania ruchem kolejowym, wraz z adaptacją i wyposażeniem na jego potrzeby pomieszczeń w istniejącym budynku.

Konsorcjum zobligowało się do przebudowy sytemu odwodnienia układu torowego, przebudowy oświetlenia układu torowego wraz z budową systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów, budowy systemu dozoru kamerowego wraz z siecią telekomunikacyjną, przebudowy wodociągu, budowy ogrodzenia układu torowego wraz z bramą kolejową, zabudowy osłon przeciwporażeniowych na istniejących obiektach inżynieryjnych, robót rozbiórkowych i wycinki zieleni kolidującej z realizacją robót oraz uporządkowania terenu po zrealizowaniu robót. Wykonawca będzie musiał też uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Część inwestycji pokryją środki pozyskane ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24