Obrady IV Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego

Inne, Wejherowo

Data 25.01.2019 11:00
Miejsce Starostwo Powiatowe Wejherowo - Sala Obrad
Adres 3 Maja 4
Miejscowość Wejherowo 84-200

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowo - organizacyjne:
 2. otwarcie sesji,
 3. stwierdzenie prawomocności obrad,
 4. przedstawienie porządku obrad,
 5. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w tym informacja na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 10. Informacja na temat stanu dróg powiatowych.
 11. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu Wejherowskiego na 2019 rok – druk nr 48/19 – projekt przedkłada Zarząd Powiatu.
 12. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2019-2034 – druk nr 49/19 – projekt przedkłada Zarząd Powiatu.
 13. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/III/43/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego – druk nr 50/19 – projekt przedkłada Zarząd Powiatu.
 14. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do złożenia wniosku  o dofinansowanie przedsięwzięcia 'Strategia Elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego' – druk nr 45/19 – projekt przedkłada Zarząd Powiatu.
 15. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia wysokości diet radnych - druk nr 47/19 – projekt przedkłada Przewodniczący Rady.
 16. Przedłożenie planów pracy komisji na rok 2019.
 17. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z prac między sesjami.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie sesji.