11.04.2024 10:00 6 PM

Nie chcieli wpuszczać żebraków. Sprawdziliśmy dlaczego

Fot. PCPR/Leszek Ciechomski

Zdjęcie tabliczki z napisem „Wstęp żebrakom, włóczęgom wzbroniony” i pieczątką Wejherowskiego Towarzystwa Przeciwżebraczego” trafiło do naszej redakcji. Postanowiliśmy zbadać historię tego przedmiotu.

Według autora zdjęcia, Leszka Ciechomskiego, pasjonata i założyciela grupy na Facebooku „Historia spod mchu gmina Puck i okolice” tabliczka wisiała na budynku byłego szpitala psychiatrycznego w Wejherowie, który działał w latach 1883-1920 r. Przeznaczony był dla 400 pacjentów z prowincji Prus Zachodnich i obejmował kilka budynków, w których obecnie mieszczę się Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Podobne tabliczki znajdowały się na drzwiach czy murach również innych instytucji. Miały symbolizować znak walki z żebractwem i niesienia pomocy rzeczywiście jej potrzebującym.

Wejherowo, będące w okresie międzywojennym jednym z największych miast polskiego wybrzeża, borykało się, tak jak większość polskich miast, z problemem ogromnego bezrobocia i biedy. Chcąc wspomóc działalność opieki społecznej, 18 maja 1938 roku z inicjatywy burmistrza Teodora Bolduana powstało Wejherowskie Towarzystwo Przeciwżebracze, którego celem było zwalczanie żebractwa wśród dzieci i osób dorosłych zdolnych do pracy i zarobkowania - wyjaśnia Maciej Kurpiewski, wejherowski muzealnik, założyciel grupy "Wejherowskie Historie".

Jak podaje muzealnik w czerwcu 1939 roku towarzystwo liczyło 388 członków. Warunkiem członkostwa było opłacanie miesięcznych, zadeklarowanych składek, których wartość dochodziła do 700 złotych.

Ze składek tych, towarzystwo udzielało miesięcznej pomocy stałej 30 osobom (po 10 złotych), które oddawały się żebractwu z nędzy. Osoby takie typowano poprzez wywiad środowiskowy i opinię opiekuna społecznego – dodaje Maciej Kurpiewski.

Jak wyjaśnia badacz każdy z członków towarzystwa otrzymał specjalną, emaliowaną tabliczkę do przytwierdzenia na drzwi swojego domu lub mieszkania jako znak walki z żebractwem i niesienia pomocy rzeczywiście jej potrzebującym.

Tabliczka ma kształt prostokąta o wymiarach 12 cm x 6 cm. Przytwierdzano ją pionowo za pomocą gwoździ lub śrub w widocznym miejscu drzwi. Tabliczka opatrzona jest napisem (składającym się z liter zielonego koloru): Wstęp żebrakom włóczęgom wzbroniony poniżej którego widniała pieczęć towarzystwa o średnicy 4, 5 cm przyozdobiona wizerunkiem św. Marcina wręczającego żebrakowi swój płaszcz. Wokół wizerunku świętego, w otoku pieczęci, widnieje napis Wejherowskie Towarzystwo Przeciwżebracze w Wejherowie - wyjaśnia Kurpiewski.

Tabliczka jest jedyną materialną pamiątką po istnieniu towarzystwa, którego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.

Fot. Leszek Ciechomski

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...