23.05.2023 12:10 3 Tomasz Smuga/TTM

Nowy PSZOK Puckiej Gospodarki Komunalnej

telewizjattm.pl

W Błądzikowie koło Pucka oficjalnie otwarto nowy obiekt Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie spółki Pucka Gospodarka Komunalna. PSZOK powstawał przez 3 lata.

Na terenie spółki przy ul. Puckiej 24 odbyło się oficjalne otwarcie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Obiekt ma 350 m kw powierzchni plus 3 tys. m kw nowego placu składowego - mówi Marek Falkowski, prezes zarządu Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. — W bezpośrednim sąsiedztwie hali w ramach projektu powstała także ścieżka edukacyjna z elementami zabawowymi dla dzieci i młodzież. Uczymy poprawnej selekcji odpadów.

Poza tym nowy PSZOK wyposażony został także w liczne niezbędne maszyny i urządzenia, m.in. w stacjonarną prasę do prasowania odpadów surowcowych, wózki widłowe, podnośniki, wagę oraz w pełni zabezpieczone pod względem elektro sprzętu i narzędzi stanowisko warsztatowe do rozbiórki i odzysku materiałowego. Nowopowstała infrastruktura została dodatkowo objęta monitoringiem wizyjnym.

Podnosimy jakość świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych. W szkołach i przedszkolach chcemy prowadzić kampanię edukacyjną zachęcającą do wycieczek do PSZOKu. Dzięki ścieżce edukacyjnej osoby, które tutaj przyjdą będą mogły się dodatkowo czegoś dowiedzieć - mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

Do nowego PSZOK-a w Błądzikowie przy ul. Puckiej 24 trafiać będą:

  • odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe,

  • odpady niebezpieczne typu: przeterminowane leki i chemikalia (np. oleje, lakiery), zużyte baterie i akumulatory,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe,

  • zużyte opony.

telewizjattm.pl telewizjattm.pl telewizjattm.pl telewizjattm.pl telewizjattm.pl telewizjattm.pl

Całkowity koszt projektu (w tym: projekt, roboty budowlane, dostawy, usługi) wyniósł 7,23 mln zł. Punkt Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Błądzikowie koło Pucka czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18, natomiast w soboty od 8 do 16.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...