31.01.2023 07:28 0 Materiał Partnera Materiał partnera

Do jakiego transportu uprawnia licencja wspólnotowa?

Materiał Partnera

Licencja wspólnotowa wydawana jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pozwolenie jest otrzymywane na okres od 5 do 10 lat. Licencja wspólnotowa jest potrzebna do transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej.

Czym jest licencja wspólnotowa?

W sytuacji, gdy dany przewoźnik chce transportować towary na terenie Polski, potrzebna jest mu licencja transportowa. Z kolei w sytuacji, gdy przewóz ma dotyczyć towarów na terenie Unii Europejskiej, wymagane jest posiadanie licencji wspólnotowej. Ten dokument wydawany jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, na zasadach opisanych w unijnych rozporządzeniach nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009. Licencja wspólnotowa może być udzielona tym przewoźnikom, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie tego zawodu i zezwolenie to zostało wydane przez starostę lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Posiadanie licencji wspólnotowej dotyczy wszystkich, którzy działają w ramach transportu międzynarodowego. Licencja wspólnotowa jest więc dokumentem, który uprawnia do działalności transportowej na terenie całej UE. Warto zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/1055 z dnia 15.07.2020, wprowadzona została zmiana w przepisach, zgodnie z którą od 21 maja 2022 roku konieczne jest uzyskanie licencji wspólnotowej także w przypadku pojazdów od 2,5 do 3,5 tony. Wcześniej przepisy dotyczyły tylko pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

Transport na terenie UE

Licencja wspólnotowa uprawnia do transportu na terenie Wspólnoty, czyli Unii Europejskiej. Licencja ta uprawnia dokładnie do przewozu osób i rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym. Transport taki ma szczególne znaczenie w przypadku firm dostawczych, logistycznych, transportowych.

Jak uzyskać licencję wspólnotową?

Każda firma, która chce uzyskać licencję wspólnotową, musi złożyć odpowiedni wniosek w ramach odpowiedniego postępowania administracyjnego. Oznacza to, że licencja ta nie jest wydawana bezpośrednio z urzędu. Konieczne jest więc wystąpienie o ten dokument do starosty lub Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Uzyskanie tej licencji jest możliwe tylko po dołączeniu odpowiednich dokumentów, tj. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności). Warunkiem jest także posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na każdy pojazd o masie powyżej 3,5 tony oraz 900 euro na każdy pojazd o masie od 2,5 do 3,5 tony. Firma musi dostarczyć również zaświadczenie o liczbie pojazdów oraz oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną, a więc o posiadaniu siedziby, gdzie możliwy jest postój aut lub rozładunek, albo też ich naprawa (trzeba spełnić co najmniej jeden z tych trzech warunków). Ile kosztuje licencja wspólnotowa? Dodatkowo konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 4 tysięcy złotych (plus opłaty dodatkowe za każdy wypis z licencji po 440 złotych za każdy) na okres 5 lat. W przypadku, gdy przedsiębiorca chce uzyskać licencję na okres od 5 do 10 lat, musi zapłacić 8000 złotych opłaty jednorazowej oraz po 880 złotych za każdy wypis z licencji. Oznacza to, że dodatkowe koszty dotyczą każdego pojazdu, przy czym zabronione jest posiadanie większej liczby wypisów niż liczba pojazdów w danej firmie. Licencja wspólnotowa jest więc bardzo ważnym dokumentem, który ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw dostawczych i transportowych.

Artykuł powstał przy współpracy z https://prilo.com/pl/ - giełdą do transportu aut Prilo.


Czytaj również: