28.06.2022 15:24 21 PM/UM Wejherowo

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Wejherowa

Fot. UM Wejherowo

Radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi wotum zaufania i absolutorium - 13 radnych głosowało za, dwóch przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Jak mówił podczas sesji prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym władze miasta musiały zmierzyć się z negatywnymi skutkami gospodarczymi, ekonomicznymi i społecznymi pandemii koronawirusa.

Dochodzą do tego dynamiczne i głębokie reformy wdrażane przez rząd, które zmniejszają dochody samorządów. Wyzwania, które są konsekwencją tych reform wymagają od nas nakładu ogromnych środków finansowych. Ponadto wciąż rosnącą ceny. Doświadczyliśmy wzrostu wydatków miasta przy jednoczesnym spadku dochodów spowodowanych zmianami w podatku PIT. Pokrycie kosztów i zapewnienie płynności realizacji zadań na rzecz miasta i jego mieszkańców stało się niebywale trudne. Dla przykładu tylko do oświaty musieliśmy w zeszłym roku ponownie dołożyć ze środków własnych ponad 35 mln zł, stanowiących prawie połowę kosztów jej utrzymania, mimo że te środki powinniśmy otrzymać z budżetu państwa – mówi prezydent Wejherowa.

Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM

W 2021 roku do budżetu wpłynęło ponad 12,7 mln zł dotacji, stanowiących 28 proc. wartości wszystkich inwestycji. Do tego 1,5 mln zł dotacji na działania nieinwestcyjne. Dotacje obejmują zadania z zakresu: budowy dróg, termomodernizacji budynków, rewitalizacji śródmieścia, oświaty i rekreacji.

W 2021 roku miasto na inwestycje wydało 45,7 mln zł, o 13 proc. więcej niż w roku 2020. Największe środki zostały przeznaczone na drogi oraz na budowę zespołu basenów Wodne Ogrody.

Pełna lista inwestycji zrealizowanych w 2021 roku znajduje się tutaj.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24