24.06.2022 12:32 0 mat. pras.

Odpady kuchenne – co zrobić z resztkami żywności?

Fot. KZG

System gospodarki odpadami komunalnymi to m. in. obowiązek segregacji bioodpadów. Praktycznym aspektem tej zmiany jest lepsza segregacja odpadów oraz większe możliwości przetwarzania i odzysku odpadów. Jakie są zasady postępowania z bioodpadami i jakie niesie to dla nas korzyści?

Z dobrze wysegregowanych odpadów kuchennych i zielonych otrzymuje się dobrej jakości kompost. Innym produktem jest biogaz, który w elektrowniach biogazowych przetwarza się w energię elektryczną i ciepło. Kolejne zalety segregacji bioodpadów to:

• ograniczenie masy odpadów trafiających na składowisko, dzięki czemu wydłuża się pojemność, a tym samym żywotność składowisk;

• usprawnienie procesu odzysku pozostałych grup odpadów, które są suche i czyste,

• mniejsze uciążliwości zapachowe składowisk odpadów.

Rys. Wydzielone bioodpady są przekazywane do recyklingu, dzięki któremu są powtórnie wykorzystane jako kompost lub biogaz // mat. KZG

Nie marnujmy jedzenia

Jednym z głównych powodów powstawania bioodpadów jest marnotrawienie żywności. Nieprzemyślane zakupy? Zbyt duże porcje posiłków lub nieprawidłowe przechowywanie żywności? Pewnie każdy z nas ma takie doświadczenia. Pamiętajmy zatem o dobrym planowaniu zakupów i rozważnym zachowaniu w kuchni. Mrożenie, suszenie, dzielenie się posiłkami z innymi, bieżące kontrolowanie zawartości lodówki i szafek kuchennych to działania, które pomagają uniknąć problemu marnowania żywności.

Istotne jest także właściwe rozumienie pojęcia „terminu ważności”. Informacja „data przydatności do spożycia” oznacza gwarancję zachowania pełni cech danego produktu w określonym terminie. Jej przekroczenie może, ale nie musi doprowadzić do pogorszenia jakości produktu, na przykład osłabienia smaku czy wartości odżywczej. Natomiast „należy spożyć do:” oznacza, że produkt po terminie trzeba wyrzucić, ponieważ może on nam zaszkodzić.

Rys. Ile żywności marnujemy w Polsce (mat. KZG na podstawie danych IOŚ-PIB 2020).

Biodopady – właściwe segregowanie

Jeśli powstaną nieprzydatne do spożycia odpady kuchenne, wyrzucając je pamiętajmy o prawidłowej segregacji.

Odpady z kuchni powinniśmy wyrzucać bez dodatkowych opakowań do brązowego pojemnika lub worka na bioodpady kuchenne. Jeżeli chcemy używać małych worków, niech będą papierowe lub kompostowalne. Do bioodpadów wrzucamy głównie odpady żywnościowe pochodzenie roślinnego. Co ciekawe, zasady segregacji odpadów kuchennych ulegają zmianom w zależności od możliwości technologicznych ich przetwarzania. Ostatnie analizy w lokalnej instalacji komunalnej EKO DOLINA wskazują na możliwość wrzucanie do bioodpadów resztek nabiału i jego przetworów oraz zużytych, mokrych ręczników kuchennych z resztkami spożywczymi (ale bez resztek chemii gospodarczej!).

Jednocześnie przypominamy, że na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” obowiązuje oddzielna zbiórka odpadów zielonych. Do worków na odpady zielone (inaczej opisanych niż worki na odpady kuchenne) wrzucamy:

• skoszoną trawę, chwasty, liście;

• kwiaty cięte i rośliny doniczkowe;

• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

W okresie wakacyjnym pamiętajmy, aby rzadziej kosić trawę i dostosować czas koszenia do harmonogramu wywozu odpadów zielonych. Trawa długo przetrzymywana w workach plastikowych zagniwa i nie nadaje się do kompostowania.

Rys. Odpady z naszej kuchni wrzucamy bez dodatkowych opakowań do brązowego pojemnika lub worka na bioodpady kuchenne. Dopuszczalne są worki papierowe albo kompostowalne.

Biodopady – indywidualne kompostowanie

Chcesz bezpośrednio włączyć się w procesy recyklingu? Pomyśl o indywidualnym kompostowaniu. Domowa produkcja kompostu jest okazją do taniego dostarczenia bogatego w składniki odżywcze podłoża do szklarni, doniczek lub nawożenia własnych upraw. Co więcej, kompostując całość odpadów kuchennych i zielonych we własnym zakresie przysługuje nam zmniejszona opłata za odbiór odpadów. Jeżeli nie mamy możliwości kompostowania, segregujmy odpady i przekazujmy uprawnionym firmom wywozowym. Więcej informacji każdy mieszkaniec znajdzie na stronie internetowej swojego urzędu gminy lub www.kzg.pl.

Razem chronimy środowisko!

Materiał opracowany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

KZG „Dolina Redy i Chylonki” wykonuje zadania publiczne powierzone przez zrzeszone gminy. Realizowane przez Związek działania są kompleksowe, służą ochronie i poprawie środowiska w regionie oraz w skali ponadregionalnej. Poprzez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne dba o świadczenie usług dla mieszkańców o najwyższej jakości i bezpieczeństwie w zakresie dostaw ciepła i wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24