13.05.2022 09:00 0 PM/Energa Operator

Nowa linia energetyczna na Pomorzu. Sprawdź, przez jakie gminy będzie przebiegała!

fot. pixabay.com

"Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego". Rozpoczęły się prace projektowe związane z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, która przebiegać będzie przez tereny sześciu gmin: Sierakowice, Kartuzy, Linia, Szemud, Łęczyce oraz Luzino.

Energa-operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia relacji Żarnowiec – Łebno – Sierakowice.

Projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą tego typu wybudowaną na terenie działania spółki od ponad 20 lat. Łącznie liczyć ma ponad 60 kilometrów, z czego blisko 50 stanowić będzie odcinek całkowicie nowo wybudowany - informuje Grzegorz Baran, koordynator ds. kontaktów z mediami spółki Energa-Operator.

Dzięki jej powstaniu istotna, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, stacja elektroenergetyczna – główny punkt zasilania Sierakowice, będzie zasilana dwustronnie.

Ponadto zmiana rozpływu mocy w sieci 110kV, zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Żarnowcu (będącej punktem styku sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV z siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia 110 kV), związana z powstaniem nowej linii, zmniejszy obciążenia w istniejących już liniach 110kV i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców - poinformowała spółka.

Z powstaniem linii ściśle powiązana jest również budowa nowego głównego punku zasilania w miejscowości Łebno. Przy budowie nowej linii wykorzystanych zostanie około 180 nowatorskich słupów, opracowanych przez Energę Invest we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej.

Zastosowanie tych konstrukcji umożliwi wydłużenie przęseł nawet do 400 metrów, a tym samym zmniejszenie liczby niezbędnych stanowisk słupowych. Dłuższe przęsła to większe możliwości uniknięcia konieczności lokalizowania stanowisk słupowych na terenach prywatnych oraz obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na zmniejszenie ilości wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego - zaznacza Grzegorz Baran.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia z gminami, przez których tereny przebiegać będzie nowa linia elektroenergetyczna.

Jak informuje Energa-Operator nowa linia może również przyczynić się do lepszej dystrybucji energii, dla odbiorców lokalnych, z planowanej w tym rejonie elektrowni atomowej.

Ze względu na szeroki zakres inwestycji, prace projektowe powinny zostać ukończone do roku 2026, zaś sama budowa zaplanowana jest na lata 2026–2028.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24