09.07.2021 13:00 16 PM/UG Kosakowo

Przełom w sprawie osiedla domków ‘covidowych’ w Mechelinkach

Fot. UG Kosakowo

Osiedle ‘covidowe’, które powstało w Mechelinkach ma zostać rozebrane – to decyzja nadzoru budowlanego. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku doszło do samowoli budowlanej. W malowniczym miejscu nad Bałtykiem powstało 10 domków.

Według Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pucku inwestycja w Mechelinkach to nie lecznica dla chorych na koronawirusa, a zwykłe domki letniskowe.

Nielegalnie osiedle domków rzekomo mających służyć walce z koronawirusem powstało w Mechelinkach. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Niecały rok trwała batalia, by nadzór budowlany dostrzegł, że powstaje w tym miejscu zabudowa mająca prawdopodobnie funkcję domków letniskowych, a nie izolatorium dla chorych na koronawirusa czy też ozdrowieńców – czytamy na stronie gminy Kosakowo.

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał roboty budowlane dziesięciu prawie już ukończonych budynków. 

Po 10 miesiącach nieustannej walki wójta gminy Kosakowo o przywrócenie do stanu pierwotnego malowniczego terenu w Mechelinkach nad samym brzegiem morza, zdewastowanego przez powstające nielegalnie osiedle domków rzekomo mających służyć walce z koronawirusem, w końcu nastąpił przełom w sprawie – informuje gmina.

Teren inwestycji stanowi enklawę położoną w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, w strefie ochrony konserwatorskiej, na obszarze strefy ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi Mechelinki, a przede wszystkim na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Obowiązują tu również ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren ten oznaczony jest symbolem 71.ZE – teren zieleni nieurządzonej z zakazem zabudowy.

Inwestycja w Mechelinkach przez prawie rok była kontynuowana bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego i innych.

Czekamy teraz na rozstrzygnięcie o nakazie rozbiórki i przywróceniu tego malowniczego terenu do stanu sprzed budowy, co będzie niebywale trudne. Środowisko naturalne doznało znacznego uszczerbku, a wiele siedlisk bytujących tam organizmów prawdopodobnie zostało zniszczonych – informuje urząd gminy w Kosakowie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...