27.09.2015 09:03 0 Wejherowo.pl / Redakcja

X Wejherowski Konkurs Literacki 'Powiew Weny'

pixabay.com

Przed nami X edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego "Powiew Weny". Z okazji jubileuszu konkursu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała dodatkowe formy aktywności dla uczestników. Pierwszą z nich było pisanie wspólnego opowiadania przez laureatów poprzednich edycji konkursu. Temat tegorocznego konkursu brzmi: "Niech ten jubileusz milowym będzie kamieniem...". 

Powstałe podczas Nocy Bibliotek opowiadanie "Groza nie czytać!" przeczytać można na stronie

W tym roku organizatorzy wrócili do kategorii młodzieżowej (od 16. roku życia).

  • Z okazji jubileuszu przygotowana została wyjątkowa oferta dla uczniów, którzy podejmują pierwsze próby twórczości literackiej. Młodzież będzie miała możliwość nabycia nowych umiejętności literackich podczas warsztatów prowadzonych przez Krzysztofa Koziołka - pisarza, dziennikarza i wydawcę. Podczas trzygodzinnego spotkania autor skupi się na tym, jak pisać powieści kryminalne. Jest to wyjątkowy temat, a tym samym rzecz atrakcyjna dla młodych ludzi - informuje Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, specjalista do spraw animacji kultury i bibliotekarstwa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

Warsztaty odbędą się na początku listopada w siedzibie biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 14 w Wejherowie.

  • Z uwagi na formułę spotkania, ograniczona jest liczba jego uczestników. Autor określił ją na 12 osób. Miejsca te chcemy zarezerwować dla najbardziej zainteresowanej tematem młodzieży. Pierwszeństwo mają członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Postanowiliśmy, że pozostałe miejsca będą swoistą nagrodą dla tych szkół, z których napłynie najwięcej zgłoszeń na tegoroczny konkurs "Powiew Weny" - dodaje Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Rozgrywany jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do l9 lat oraz „B” - powyżej 20 lat. 

W grupie wiekowej „A” obowiązuje jedna kategoria, w której można przedstawić utwory poetyckie lub prozatorskie.  W grupie wiekowej B są dwie kategorie: proza i poezja. W prozie są do wyboru dwa gatunki: opowiadanie – 10 stron maszynopisu i słuchowisko – do 15 minut (maksymalnie 1500 wyrazów). W poezji należy przedstawić obowiązkowo 3 utwory poetyckie. Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie. Motto konkursu ma stanowić dla autorów inspirację. Ich prace mogą bezpośrednio lub metaforycznie nawiązywać do tematu jubileuszu.

Organizatorzy stawiają pewne wymagania formalne. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, czcionką Times New Roman (wielkość 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). Ponadto prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny ” - do 16 października 2015 roku. 

Pracę konkursową należy opatrzyć godłem, czyli słowem, logiem lub hasłem maskującym właściwą tożsamość autora (innym, niż w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli autor brał w nich udział). Godłem należy podpisać również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora). Koperta powinna być zaklejona. 

Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane. Do zgłoszenia należy dołączyć informację, że autor wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego tekstu w almanachu pokonkursowym, a tym samym na poprawki redakcyjno-korektorskie. Informacja powinna zawierać czytelny podpis autora. Warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody jest obecność na uroczystym ogłoszeniu wyników. W przypadku absencji laureata, jego nagroda zostaje anulowana. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 listopada 2015 roku. 

Laureaci konkursu mogą liczyć na nagrody pieniężne i rzeczowe.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej, w załączniku.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...