22.09.2010 15:48 0

Gdynia pyta o jakość usług opiekuńczych

Do końca roku potrwają społeczne konsultacje dotyczące jakości usług opiekuńczych w Gdyni. Cykliczne spotkania, polegające na dialogu – swobodnej wymianie myśli, opinii i informacji, zorganizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby, które nie będą mogły w nich uczestniczyć, a zechcą przedstawić swoje zdanie, zostaną odwiedzone w domu.

Każdy głos będzie istotny. MOPS liczy zwłaszcza na opinie seniorów - również tych, którzy nie korzystają z usług opiekuńczych - ich rodzin, wolontariuszy, opiekunek i pracowników socjalnych. W dialogu wezmą udział także osoby odpowiedzialne za organizowanie i realizację tego typu usług, a także władze miasta.

Dialog przyczyni się do osiągnięcia nowej jakości opieki, a w rezultacie lepszej jakości życia najstarszych gdynian. Po konsultacjach powstanie „Karta jakości usług opiekuńczych”, a podobna metoda zbierania opinii zostanie zastosowana w przypadku innych kluczowych rodzajów usług społecznych, dotyczących np. wspierania rodzin lub problematyki bezdomności.

Koncepcja tego innowacyjnego modelu konsultacji narodziła się podczas realizacji projektu „Terytorialne standardy jakości usług społecznych pożytku publicznego”, realizowanego przez Gdynię w partnerstwie z kilkunastoma organizacjami skupionymi w europejskiej sieci na rzecz ekonomii społecznej REVES. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej w wysokości 329 617 euro.

Usługi opiekuńcze stanowią w Gdyni bardzo istotny obszar. Miasto obejmuje tą formą pomocy około tysiąca osób rocznie. Dzięki niej osoby starsze i samotne, przewlekle chore i niepełnosprawne otrzymują niezbędne wsparcie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24