28.02.2024 17:00 1 TS/UM Rumia

W Rumi pomogą bezdomnym kotom. Można otrzymać domek dla zwierzaka

źródło: UM Rumia

W Urzędzie Miasta w Rumi mieszkańcy mogą składać wnioski o wydanie domku dla wolno żyjących kotów. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy złożą odpowiednie dokumenty.

Program w całości finansowany jest z budżetu miasta, a jego celem jest zapewnienie schronienia kotom wolno żyjącym, których populacje bytują na terenie miejskim - informują rumscy urzędnicy.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy złożą w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie domku dla kota, a następnie, po zaakceptowaniu wniosku, odbiorą budkę z siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi (ul. Dębogórska 148).

Pobierz wniosek:

Jak podkreślają urzędnicy wnioskodawca składając wniosek o przekazanie domku dla kota zobowiązuje się do:

  • dbania o czystość i porządek wewnątrz oraz wokół domku,

  • kontrolowania liczebności kotów poprzez zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji przedstawicielom fundacji działającym na rzecz kotów wolno żyjących z terenu Rumi,

  • niezwłocznego zgłaszania w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypadków dewastacji lub kradzieży otrzymanego w ramach programu domku,

  • niezwłocznego zwrotu przyznanego domku – na wezwanie Urzędu, w przypadku stwierdzenia uciążliwości wynikających z jego umiejscowienia.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...