29.09.2023 15:00 9 PM

Wójt przypomina: 'Jest zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej'

Zdjęcie ilustracyjna. Fot. pixabay.com

W ostatnim czasie do urzędu gminy Luzino wpłynęły skargi od mieszkańców, że podczas dużych opadów deszczu doszło do lokalnego zalewania posesji nieczystościami płynnymi pochodzącymi z sieci sanitarnej.

Wójt Gminy Luzino przypomina, że jest zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z §5 pkt 2 umowy zawartej pomiędzy Gminą Luzino, a właścicielem posesji, Usługobiorca zobowiązuje się do: „Wprowadzania do sieci kanalizacyjnej wyłącznie ścieków bytowo-komunalnych bez wód deszczowych, substancji toksycznych łatwopalnych i wybuchowych oraz odpadów stałych.” Jak również na podstawie Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 2023.03.21) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej – czytamy na stronie gminy Luzino.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wypadek na Trasie Kaszubskiej! Z auta wyleciał silnik

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne.

Na mieszkańców niestosujących się do tych przepisów może zostać nałożona grzywna do 10 tys. zł – czytamy na stronie gminy Luzino.

Takie regulacje prawne wynikają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.

Przy silnych deszczach zwiększają ryzyko przeciążenia i uszkodzenia sieci, kanalizacja sanitarna może nie nadążyć z odbiorem dużych ilości ścieków co prowadzi do przepełnienia kanałów sanitarnych i negatywnie wpływa na pracę oczyszczalni ścieków. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanału – informuje gmina Luzino.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Na Pomorzu emeryci wolą przelewy na konto

W związku z powyższym na terenie gminy zostaną przeprowadzone kontrole.

Kontrole są niezapowiedziane, dlatego Wójt Gminy Luzino apeluje o dokonanie przez właścicieli nieruchomości samodzielnego sprawdzenia, dokąd trafia deszczówka z ich posesji i zlikwidowanie ewentualnych uchybień.

Przypomnijmy również, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zbadał próbki wody z zanieczyszczonej rzece Bolszewka w Luzinie. 'Są podwyższone wartości parametrów' - podał WIOŚ. Więcej na temat pisaliśmy [tutaj] (https://nadmorski24.pl/aktualnosci/60190-narzekaja-na-smrod-z-bolszewki-w-luzinie-wios-sa-podwyzszone-wartosci-parametrow).


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...