23.01.2023 12:09 2 PM/WIOŚ w Gdańsku

Łącznie zapłacili 300 tys. zł za nielegalny demontaż aut

Fot. WIOŚ w Gdańsku

W 2022 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzili 14 kontroli w związku z podejrzeniem nielegalnego demontażu pojazdów. W 13 przypadkach potwierdzono prowadzenie takiej działalności bez stosownych zezwoleń.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył w 2022 roku kary w łącznej kwocie około 300 tys. zł za prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów.

Przy ustalaniu wysokości każdej kary pieniężnej uwzględniano stopień szkodliwości czynu, w szczególności zakres naruszeń, ilość odpadów, rodzaj stwarzanego zagrożenia dla środowiska oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów o odpadach – informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Dodatkowo w każdym przypadku, gdy były zbierane odpady z demontażu, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawiadamiał właściwego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, aby ten zgodnie ze swoimi kompetencjami, nakazał podmiotom odpowiedzialnym usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego na ten cel.

Prowadzenie nielegalnej stacji demontażu zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 15 000 do 500 000 zł.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...