17.02.2022 13:20 79 WH/TTM/UM Wejherowo

Blisko 19 mln złotych na budowę węzła Zryw od rządu – roboty ruszą pod koniec 2022 roku

Fot. UM Wejherowo, wizualizacja

Wejherowo otrzymało rządowe dofinansowanie w kwocie 18,8 mln złotych na budowę tunelu pod krajową szóstką w ramach węzła Zryw. „O ile cieszymy się z tych pieniędzy, o tyle przed nami bardzo długa i ciężka praca, aby doprowadzić do realizacji” - mówi zastępca prezydenta Wejherowa, Beata Rutkiewicz.

Świetna informacja dla naszego miasta. Ogromne podziękowanie dla mieszkańców za zaangażowanie w akcję społeczną Zryw na Śmiechowie. Uznanie dla właz miasta za determinację i mówiąc kolokwialnie - chodzenie wokół tego tematu przez dłuższy czas – komentuje Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa.

Miastu przyznano 18,8 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowę tunelu pod drogą krajową nr 6 w ramach węzła Zryw.

Była to jedna z trudniejszych dróg do uzyskania finansowania. Musieliśmy znaleźć ludzi, którzy zrozumieją, jak bardzo ważne jest to połączenie drogowe dla naszego miasta. Tutaj nie chodziło o techniczne złożenie wniosku, ale o przekonanie tych, którzy dają pieniądze, że ta inwestycja jest strategiczna dla naszego miasta – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Dotychczas udało zrealizować się północną część węzła za niemal 28 mln złotych z nowym połączeniem drogowym do ulic Necla-Gryfa Pomorskiego. Zakończenie budowy Zrywu to koszt prawie 40 mln złotych. Miasto w budżecie na ten cel ma przeznaczone 17 mln złotych.

Trwają rozmowy z PKP dotyczące tunelu pod torami kolejowymi. W 2017 zawarto porozumienie, w którym spółka zobowiązała się do wykonania tego zadania. Szczegóły na ten temat w naszym artykule.

Będziemy rozmawiali ze starostwem powiatowym, bo w pewnym momencie łączymy się z drogą powiatową z ul. Sikorskiego – dodaje Rutkiewicz. - O ile cieszymy się z tych pieniędzy, o tyle przed nami bardzo długa i ciężka praca, aby doprowadzić do realizacji.

Miasto rozpoczyna przygotowania i procedury przetargowe do zawarcia umowy z wykonawcą. Jak zaznacza zastępca prezydenta, budowa tunelu pod DK6 ma rozpocząć się pod koniec tego roku.

Budowa węzła Zryw to realizacja mojej obietnicy wyborczej. Mówiłem, że to zrobimy, choć skala tego zadania jest ogromna, co naturalnie wydłużyło czas realizacji. O te środki zabiegałem przez długi czas i cieszę się dokończymy inwestycję oczekiwaną przez wejherowian, gdyż dla nich to robimy. Bardzo dziękuję za zrozumienie i pomoc Wiceministrowi Infrastruktury Panu Marcinowi Horale oraz Wojewodzie Pomorskiemu Panu Dariuszowi Drelichowi. Gratuluje inicjatywy i dziękuję za wsparcie wejherowskim radnym i mieszkańcom, którzy zorganizowali akcję ZRYW NA ŚMIECHOWIE i wszystkim, którzy w ramach tej akcji poparli petycję do rządu. To bardzo wzmocniło głos Wejherowa w staraniach o środki. To dobry przykład tego, jak wspólnie zmieniamy Wejherowo – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM Fot. Daniel Zaputowicz/TTM Fot. Daniel Zaputowicz/TTM Fot. Daniel Zaputowicz/TTM Fot. Daniel Zaputowicz/TTM Fot. Daniel Zaputowicz/TTM Fot. Daniel Zaputowicz/TTM Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

Miasto wielokrotnie składało wnioski o rządowe dofinansowania. Przypomnijmy, że z Polskiego Ładu Wejherowo ubiegało się o ponad 45 mln złotych, ale dotacji nie przyznano. Więcej o tym tutaj.

Ponad rok temu pojawiła się inicjatywa „Zryw na Śmiechowie”, gdzie mieszkańcy mogli wyrazić swoje poparcie dla inwestycji podpisując apel do GDDKiA. Kilka miesięcy później, w maju 2021 roku instytucja ogłosiła, że nie może być inwestorem rozbudowy węzła, ponieważ po oddaniu Trasy Kaszubskiej, dotychczasowa krajowa „szóstka” stanie się drogą wojewódzką. Szczegóły tutaj.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...