22.08.2021 14:00 1 NW/UM w Pucku

Gdynianin jednym z najlepszych maturzystów w kraju

zdj. ilustracyjne, źródło:pixabay.com

Szymon Pawletko, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni został laureatem VIII edycji ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent”. Dołączył tym samym do grona dwudziestu sześciu najlepszych tegorocznych maturzystów w Polsce.

VIII edycję projektu „Matura na 100 procent” organizuje Fundacja Zawsze Warto we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) w Warszawie i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi (OKE). Spośród 273 419 osób, które w tym roku przystąpiły do matury krajowej wyłoniono 26 najlepszych maturzystów w Polsce. W gronie tym znalazł się właśnie Szymon Pawletko, absolwent gdyńskiej „Trójki”.

Gdynia od lat wspiera rozwój swoich młodych mieszkańców i umożliwia im poszerzanie horyzontów. Projektowi „Matura na 100 procent”, który realizuje Fundacja Zawsze Warto, przyświeca idea uhonorowania tych absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzaminy maturalne najlepiej w kraju. Bardzo mnie cieszy, że w tym gronie co roku znajdują się maturzyści z Gdyni. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Aby zostać laureatem projektu trzeba było spełnić następujące kryteria:

– w danym roku szkolnym po raz pierwszy zdać egzamin maturalny organizowany przez CKE,

– przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych,

– przystąpić do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,

– z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskać wynik co najmniej 90% i z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskać wynik 100%

Jak podaje gdynia.pl, przy ustalaniu ostatecznej listy laureatów brano pod uwagę liczbę wszystkich wyników w stosunku do liczby wyników na poziomie 100%, liczbę wyników 100%, liczbę wyników 100% z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym i średnią arytmetyczną wszystkich wyników.

Bardzo się cieszę i gratuluję Szymonowi. W naszej szkole był uczniem klasy humanistycznej. Uzyskał wynik 100% z pisemnych egzaminów z języka polskiego, filozofii i języka angielskiego. Wszystkie zdawał na poziomie rozszerzonym. W październiku rozpocznie studia na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim – mówi Wiesław Kosakowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. – Dodam, że w latach 2016-2021 pięć maturzystek i czterech maturzystów z gdyńskiej Trójki uzyskało tytuł laureatki lub laureata projektu „Matura na 100 procent”.

FInałowa gala VII edycji projektu odbędzie się 24 września w Rzeszowie.

Źródło:dynia.pl


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...