27.11.2020 08:35 6 raz/UM Gdynia

Ustalono przebieg Drogi Czerwonej

źródło: gdynia.pl

Porozumienie zawarte między miastem Gdynia i Portem Gdynia potwierdziło planowany przebieg Drogi Czerwonej. Jak podaje gdyński magistrat, nowa trasa odciąży też istniejącą Estakadę Kwiatkowskiego, z której na co dzień korzystają mieszkańcy.

Gdyńscy urzędnicy nie owijają w bawełnę - to ważny krok w procesie powstawania Drogi Czerwonej. Przedstawiciele władz Gdyni i Portu Gdynia podpisali porozumienie dotyczące planowanego przebiegu nowej trasy. Jak wyjaśniają, Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6, a mieszkańcy odczują istotną zmianę w postaci odciążenia Trasy Kwiatkowskiego i wyprowadzenia z niej części tranzytu. Dojazd do północnych dzielnic stanie się dla gdynian łatwiejszy, a nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi ruch pojazdów ciężarowych z Portu Gdynia aż do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta.

To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze. Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej – wymienia Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

źródło: gdynia.pl

Dla Portu Gdynia to sprawa o dużym znaczeniu. Dostępność transportowa to w tej chwili jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie.

Drogi publiczne, którymi dojeżdżają samochody do portu i wyjeżdżają z portu są również drogami, z których korzystają mieszkańcy. Często dochodzi do kongestii. Marzymy o tym, aby Droga Czerwona została oddana do użytku w tym samym momencie, kiedy powstanie Port Zewnętrzny w Gdyni. To warunek niezwykle ważny, aby Gdynia nie została zablokowana pojazdami wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z portu – mówi Adam Meller, prezes Portu Gdynia.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24