25.11.2020 11:10 28 NW/UM w Wejherowie

Nie będzie śledztwa ws. Galerii Srebrna - oświadczenie ratusza

Źródło:UM w Wejherowie

Wejherowski Urząd Miasta odniósł się do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, które wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie 2 października tego roku. Sugerowano w nim, że budżet miasta został nadszarpnięty na kwotę w wysokości prawie 4 milionów złotych.

O galerii handlowej, która powstać miała na osiedlu Srebrna w Wejherowie pisaliśmy ponad 7 lat temu. Wtedy planowano, że nowy obiekt postawiony zostanie mniej więcej w 2016 roku. Do dziś teren ten nie został zagospodarowany, a miasto jak i jego mieszkańcy czekają.

W piśmie do wejherowskiej prokuratury osoba składająca zawiadomienie napisała, że firma Progress XVII zobowiązała się do wybudowania galerii w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy. W przypadku niewywiązania się spółka była zobowiązana do uiszczenia kary umownej w wysokości 10 proc. ceny brutto nabycia nieruchomości, tj. kwoty 869 610 zł za każdy rok opóźnienia.

25 września 2017 roku prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał akt notarialny, w którym wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia inwestycji. W zawiadomieniu sugeruje się, że czyn ten naraził budżet miasta na szkodę finansową.

Do tych zarzutów odnieśli się przedstawiciele wejherowskiego ratusza w środę 925 listopada). Wyjaśniają, ze inwestor po zakupie gruntu przystąpił do uzyskiwania decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia budowy Galerii Srebrna.

Niestety przedłużające się procedury formalne i odwołanie od decyzji środowiskowej złożone przez Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS (ostatecznie zostało odrzucone), spowodowało wydłużenie przygotowań do inwestycji. Należy podkreślić, że to przedłużenie nie wynikało z zaniedbań czy zaniechań inwestora, jego winy i złej woli, a było spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od inwestora – informują wejherowscy urzędnicy.

Firma inwestująca w projekt zwróciła się do miasta z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia budowy galerii, na co zgodę wyraził prezydent.

Poprawność działania prezydenta potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, która badała sprawę w wyniku prywatnego donosu dotyczącego rzekomego nadużycia uprawnień i rzekomego wyrządzenia szkody majątkowej Gminie Miasta Wejherowa w związku ze zgodą Prezydenta Miasta Wejherowa na przesunięcie terminu zakończenie inwestycji Galeria Srebrna – wyjaśniają przedstawiciele wejherowskiego urzędu miasta.

Policja i Prokurator odmówili wszczęcia śledztwa w tej sprawie, stwierdzając w decyzji z dnia 26.10.2020 roku m.in., że „Wobec trwającego ponad 3 lata, bez winy inwestora, postępowania administracyjnego koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę zasadne było wydłużenie terminu zakończenia budowy o okres niezbędny dla zakończenia inwestycji”.

Jak informuje wejherowski urząd, naliczenie kary umownej inwestorowi mogłoby narazić miasto na oskarżenia dotyczące próby bezpodstawnego wzbogacenia, a prezydenta Krzysztofa Hildebrandta na zarzuty karne dotyczące próby wyłudzenia nienależnych kar.

Podkreślić należy, że budowa Galerii Srebrna to inwestycja prywatna, za którą odpowiada wyłącznie właściciel gruntu. W wyniku reorganizacji inwestora wszystkie jego zobowiązania przejęła GALERIA SREBNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Władze Wejherowa oczekują realizacji inwestycji zgodnie z umową sprzedaży. Inwestycja jest ważna dla miasta z uwagi na nowe miejsca pracy i większe wpływy z podatków. Studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidują na sprzedanym terenie funkcję handlowo-usługową i nie ma planów zmiany tej funkcji. Dalsze decyzje władz miasta dotyczące inwestora będą podejmowanie adekwatnie do sytuacji – czytamy na stronie Urzędu Miasta w Wejherowie.

Przedstawiciele urzędu podkreślają, że doniesienia o nieprawidłowościach w działaniach prezydenta Wejherowa są całkowicie bezpodstawne i są jedynie oszukiwaniem mieszkańców miasta, mającym na celu szkalowanie prezydenta.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24