02.06.2020 16:20 0 rp/gminakosakowo.pl

Kolejne komputery trafiły do gminy Kosakowo

Źródło: Gminakosakowo.pl

Do puli pierwszych 40 laptopów, które gmina Kosakowo zakupiła z rządowego programu „Zdalna Szkoła”, doszło 28 kolejnych komputerów. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu z drugiej edycji mechanizmu finansowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła +”.

Nauka zdalna w Kosakowie, patrząc na przygotowanie samorządu, wygląda obiecująco. Z pierwszej transzy środków, z projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna Szkoła”, o której pisaliśmy w tym artykule, zakupiono 40 komputerów za kwotę ponad 70 tysięcy złotych. W drugiej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła +”, niemal 55 tysięcy złotych przeznaczono na zakup kolejnych 28 laptopów.

– Tak jak w pierwszym przypadku, do każdego laptopa dokupiliśmy, z własnych środków gminy, komputerowe myszki oraz torby do transportu – mówi Marcin Kopitzki, zastępca wójta gminy Kosakowo. –Po powrocie uczniów do tradycyjnych zajęć w szkołach, sprzęt trafi do pracowni komputerowych i będzie z powodzeniem służył do zgłębiania wiedzy, nie tylko informatycznej. Doświadczenia, których wszyscy nabywamy dziś w pracy i nauce na odległość, będziemy bowiem wykorzystywać także po ustaniu epidemii.

Dwóch zakupów sprzętu komputerowego udało się dokonać dzięki unijnemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, realizowanemu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Sprzęt trafił w pierwszej kolejności do rodzin, w których jeden komputer służył dotąd więcej niż dwójce rodzeństwa. Łącznie w domach uczniów jest już 68 laptopów, co w dużym stopniu ułatwia kontakt uczniów z nauczycielami podczas zdalnych zajęć. Przypomnijmy, że te nie zmienią swojej formy do zakończenia roku szkolnego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24