19.01.2020 13:00 2 Kwt/UG KosakowoZatokapucka.mir.gdynia.pl

Naukowcy badają Zatokę Pucką

Źródło: Gmina Kosakowo

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi badania Zatoki Puckiej. Ich celem jest określenie stanu środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa.

Prace naukowców zakończą się w 2021 roku. O pierwszych efektach działań naukowcy poinformowali podczas otwartego spotkania w Pierwoszynie.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele wielu środowisk związanych zawodowo i społecznie z szeroko rozumianą Zatoką Pucką, samorządowcy, pracownicy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele lokalnych grup rybackich, przetwórcy, członkowie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, mieszkańcy powiatu puckiego, a także wszyscy, dla których dobro środowiska morskiego Zatoki Puckiej jest ważnym zagadnieniem – informuje kosakowski urząd gminy.

Tylko w 2019 roku naukowcy zajęli się chorobami ryb bałtyckich. Badali również zawartość metali toksycznych w storni i omułku z Zatoki Puckiej Zewnętrznej i zajęli się toksycznością osadów. Osoby biorące udział w projekcie zebrały próbki osadów dennych i zajęły się badaniami bentosu; przeprowadziły także badania ichtiologiczno-rybackie.

Okazuje się, że do najważniejszych negatywnych oddziaływań, które przyczyniły się do degradacji środowiska Zatoki Puckiej, zaliczają się zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych z udziałem zanieczyszczonych ścieków przemysłowych, osuszenie podmokłych brzegów zatoki i związane z tym odcięcie tarlisk ryb, co miało szczególnie znaczenie dla szczupaka.

W wyniku tych działań nastąpił spadek przejrzystości i skażenie sanitarne wód. Rolę głównego „konsumenta” soli odżywczych dopływających do zatoki przejęły tzw. glony nitkowate, które, zalegając na dnie, ograniczają rozwój roślin naczyniowych i makroglonów, a następnie, ulegając rozkładowi, powodują okresowe deficyty tlenu w osadach. Innym negatywnym skutkiem opisanych oddziaływań był zanik łąk podwodnych, będących tarliskami i miejscami wzrostu stadiów młodocianych wielu gatunków ryb, oraz preferowanym biotopem szczupaka.

Stan środowiska Zatoki Puckiej jest obecnie przedmiotem troski środowisk lokalnych, w szczególności tych związanych z rybołówstwem i turystyką. Rybacy wskazują przede wszystkim na zmniejszające się zasoby ryb oraz pogarszającą się ich kondycję. Jednocześnie raporty z badań wykonywanych na zlecenia organów administracji państwowej, odpowiedzialnych za monitorowanie stanu środowiska, wskazują, że stan środowiska Zatoki oceniany na podstawie elementów biologicznych określany jest jako zły bądź słaby – czytamy na stronie Zatokapucka.mir.gdynia.pl

Więcej informacji o wynikach badań znajduje się tutaj.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24