19.10.2019 16:00 7 NW/7. PBOT

Powstaje kolejny batalion 'terytorialsów' na Pomorzu

Fot. Maciej Szalbierz

Dobiega końca formowanie batalionu lekkiej piechoty w Słupsku. Jest on częścią siódmej Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Siedzibą batalionu są koszary 7. Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego.

Siódma Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio działa od początku 2018 roku. Wkrótce powiększy się o drugi batalion. W skład pomorskiej jednostki 71. batalionu lekkiej piechoty w Malborku dołączy bowiem 73. batalion piechoty w Słupsku.

Formowanie batalionu to przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców grodu nad Słupią oraz okolicznych miejscowości. Szansa na zostanie żołnierzem staje się dla nich coraz bardziej realna, co więcej – marzenie to będą mogli realizować w swoim rodzinnym mieście.

Warto zaznaczyć, że żołnierze siódmej Brygady Obrony Terytorialnej pochodzący z rejonu słupskiego, którzy dotychczas pełnili swoją służbę w batalionie w Malborku, teraz będą mieli możliwość przeniesienia i kontynuowania służby w miejscu swojego zamieszkania. Fakt ten obrazuje wyjątkowy charakter Wojsk Obrony Terytorialnej, które kładą nacisk na jak najściślejsze przypisanie żołnierzy do rejonu, z którego się wywodzą. Znajomość terenu ma istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia działań, szczególnie w różnorakich sytuacjach kryzysowych, które wymagają szybkich decyzji i bezzwłocznej interwencji – zaznacza Maciej Szalbierz z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Fot. Maciej Szalbierz

Po raz pierwszy w szeregi 7. PBOT ochotnicy zostaną wcieleni w 7. BOW w Słupsku w piątek 15 listopada. Natomiast w ostatnią sobotę listopada odbędzie się ostatnia w tym roku przysięga żołnierzy. Najpierw jednak przejdą oni trwające 16 dni szkolenie na terenie batalionu słupskiego. Dowiedzą się m.in., jak bezpiecznie i efektywne posługiwać się bronią.

Ponadto odbędą się także szkolenia 8-dniowe. Te są skierowane do rezerwistów, którzy rozpoczynają Terytorialną Służbę Wojskową. Jak podkreśla Maciej Szalbierz, mają one na celu wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych jednostkach wojskowych.

Kolejny, trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych prowadzony będzie głównie w systemie weekendowym, dzięki czemu przystępny będzie większej liczbie osób. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W sumie łącznie w ciągu trzech lat żołnierze będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin.

Osoby, które zainteresowane są dołączeniem do grona WOT mogą zgłosić się do właściwej względem ich zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień. Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Fot. Maciej Szalbierz

Siódma Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio w Gdańsku powstała w 2018 roku w ramach III etapu formowania WOT. Dowódcą Brygady jest kmdr Tomasz Laskowski, który wywodzi się z Wojsk Specjalnych. Jak podkreśla Maciej Szalbierz, misją PBOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju zadanie to realizują m.in. w trakcie zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, w stałym rejonie odpowiedzialności, który obejmuje szesnaście powiatów. W czasie wojny żołnierze są m.in. wsparciem dla wojsk operacyjnych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24