15.09.2019 14:00 7 NW/Pomorski Urząd Wojewódzki

Szpitale pomorskie otrzymają 13 milionów złotych

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki

Szpitale pomorskie zyskają dodatkowe 13 milionów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji ministrów zdrowia finansów projekt, który zakłada zmiany w planie finansowym. Chodzi o podział środków z dotacji budżetu państwa przekazanej w 2018 roku funduszowi. Dodatkowe pieniądze mają trafić przede wszystkim do szpitali powiatowych i poprawią znacząco ich funkcjonowanie.

To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń. Łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 miliony złotych, tj. 9 proc. w skali roku, informuje Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Środki mają trafić do placówek o znaczeniu regionalnym. Dodatkowo mają także zostać przeznaczone na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które są realizowane głównie w ośrodkach referencyjnych, czyli szpitalach klinicznych i instytutach badawczych.

O tym, że taka pula środków dodatkowych dla szpitali jest możliwa, poinformował Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ w Gdańsku. Na spotkaniu wiadomością tą podzielili się z dyrektorami placówek, które środki te miałyby otrzymać.

Obecnie w Pomorskim, w ramach sieci działa 10 placówek I poziomu zabezpieczenia oraz cztery szpitale II poziomu. Dlatego proponowane zmiany będą miały także pozytywny wpływ na nasze województwo.

O tym, na co przeznaczone zostaną środki decyduje dyrektor szpitala. Kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla każdej grupy zawodowej, z którymi zostały zawarte porozumienia płacowe. Także na wzrost kosztów, wynikających ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników, którzy wykonują zawody medyczne, podaje WUP.

Dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia, znacznie poprawiła się sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia. W ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej niż w 2014 roku. Do zawodu powraca także coraz więcej pielęgniarek. Zwiększa się tym samym liczba miejsc na kierunkach lekarskich, co sprawia, że w przyszłych latach sytuacja na rynku medycznym będzie się jeszcze poprawiała.

Zdaniem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wzrosty te są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku wzrosły one o 25 miliardów złotych w skali roku. Środki mają trafić do szpitali pod koniec września bądź z początkiem października.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24