20.07.2019 13:33 2 Kwt/PUW/www.gov.pl/web/rodzina

„500+” także dla osób niepełnosprawnych

fot.www..gov.pl/web/rodzina

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji trafił do Sejmu. Świadczenie otrzymają osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona specjalnym orzeczeniem. Pieniądze trafią do osób, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty 1100 zł.

Podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie uzupełniające brane pod uwagę są wyłącznie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych przysługujące osobie z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nie mówimy tu o dochodach na osobę w rodzinie.

Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej. Osoba uprawniona do świadczenia musi posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z projektowaną regulacją osoby posiadające jedynie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania orzeczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada, że osoby posiadające w dniu wejścia w życie ustawy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły w ciągu 6 miesięcy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku jego wydania świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Po tym okresie ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego nastąpi na zasadach określonych w projektowanej ustawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 października. Wtedy też możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób. Świadczenie uzupełniające finansowane będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24