04.04.2019 13:05 0 PM/Grigor

Sanepid sprawdził warunki pracy Pomorzan i zbadał kąpieliska

Fot. archiwum

Wojewódzki sanepid opublikował raport dotyczący stanu sanitarnego w Pomorskiem w ubiegłym roku. Pod lupą znalazły się firmy, w których warunki pracy odbiegają od norm, ale sprawdzono również kąpieliska.

W naszym województwie nadal nie brakuje firm, w których warunki pracy odbiegają od norm. W powiecie wejherowskim przekroczenia stwierdzono w 27 firmach, przy czym rok wcześniej – w zaledwie 11. Kontrole dotyczyły m.in. warunków pracy. Pracownicy Pionu Higieny Pracy przeprowadzili w sumie 4231 kontroli w 3555 zakładach pracy, w których było zatrudnionych blisko 172 tys. osób. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wydano 764 decyzje administracyjne oraz 743 decyzje ustalające opłatę.

W samym powiecie wejherowskim przekroczenia norm stwierdzono w 27 zakładach i dotyczyły one 468 osób, przy czym najwięcej pracowników, bo 456 osób, narażonych było na niebezpieczeństwo ze strony czynników fizycznych. W ośmiu przypadkach pracownicy sanepidu wydali decyzje dotyczące obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych.

Lepiej natomiast wypadł powiat pucki, gdzie w 2017 roku przekroczenia odnotowano w dziewięciu przedsiębiorstwach, a w ubiegłym roku – w czterech.

Z raportu wynika, że najczęściej normy w pomorskich zakładach pracy przekraczane są pod względem hałasu – bo aż w 77 procentach.

Sanepid przygotował również raport dotyczący stanu kąpielisk. Według niego największym problemem są kwitnące sinice, które w minione wakacje nieraz pokrzyżowały plany wypoczywających na Pomorzu turystów.

Najczęściej sinice kwitły na kąpieliskach w Chałupach i Chłapowie, uniemożliwiając kąpiel w obu przypadkach w sumie przez 14 dni. Jeśli chodzi o jeziora, to w tym przypadku sinice najbardziej dały się we znaki korzystającym z kąpieliska w Lubkowie nad jeziorem Żarnowieckim, gdzie zakwit w całym sezonie odczuwalny był przez 11 dni.

W rankingu klasyfikacji jakości wody za ubiegły rok najwyżej plasują się kąpieliska powiatu puckiego. Najniżej, bo na poziomie dostatecznym, sklasyfikowano jedynie kąpieliska w Rewie, Pucku i Mechelinkach.

W sumie w Pomorskiem w minione wakacje funkcjonowało 105 kąpielisk, w tym 75 morskich i 30 śródlądowych. Najwięcej, bo 31 zlokalizowanych było na terenie powiatu puckiego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24