29.03.2019 13:03 1 Kwt/wejherowo.pl

Ponad 37 tysięcy złotych trafi do 11 wejherowskich stowarzyszeń

Źródło: Wejherowo.pl

Ponad 37 tysięcy złotych otrzyma 11 wejherowskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na prowadzenie działalności społecznej na rzecz mieszkańców. Łączna kwota dotacji na realizację 59 działań w 2019 roku to dokładnie 634 800 zł. Obszary aktywności organizacji pozarządowych obejmują m.in. działania kulturalne i sportowe, ochronę zdrowia, profilaktykę uzależnień od narkotyków i alkoholu czy krzewienie turystyki.

Ostatnie dotacje grantowe zostaną przeznaczone na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego, Ochronę Zdrowia oraz na Kulturę Fizyczną i Sport.

Za te pieniądze realizowane są różne zadania własne gminy poprzez stowarzyszenia w różnych dziedzinach – w kulturze, w sporcie, w szeroko rozumianej pomocy społecznej, a także w zakresie ochrony zdrowia. A więc wszędzie tam, gdzie wskazana jest aktywność społeczna bądź zachodzi potrzeba rozwinięcia określonej działalności na rzecz mieszkańców. Cieszę się, że z roku na rok wzrasta liczba stowarzyszeń w naszym mieście. Świadczy to aktywności społecznej mieszkańców Wejherowa – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” otrzymało 6300 zł, Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” – 950 zł, Stowarzyszenie „Klub 96MC Poland” – 5000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących – 1050 zł, a Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka 1500 zł. Natomiast Stowarzyszenie „Amazonki” wsparto dotacją w wysokości 6500 zł oraz 1500 zł na krajoznawstwo i promocję regionu. Do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” trafi 2000 zł na ochronę zdrowia i 2500 zł na sport – 2 500 zł.

Stowarzyszenia Sportów Walki Shokotan i L.A. otrzymało 4000 zł, natomiast do Stowarzyszenia Wrotkarskie Gdańskie Lwy powędrowało 1000 zł, dla UKS Team Dragon – 4100 zł. Polskiego Związek Niewidomych otrzymał 1000 zł.

W trakcie spotkania liderzy stowarzyszeń opowiedzieli także o prowadzonej działalności.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24