23.03.2019 10:30 0 raz/ mat. pras.

Gdyński MOPS przyjazny ‘terytorialsom’

Mat. pras.

Zakończył się pierwszy etap konkursu "Pracodawca przyjazny WOT", w którym wyłoniono 13 firm i instytucji, zgłoszonych przez pracowników służących w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Istotnym aspektem dla funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej jest zrozumienie roli i zadań WOT przez pracodawców. Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową mają zróżnicowane, często unikatowe zainteresowania i wykonują różne zawody. W szeregach WOT mogą rozwijać swoje pasje i doskonalić samego siebie. Niezwykle ważne więc jest to, by pracodawcy mieli świadomość, jak wymierne korzyści mogą płynąć dla ich firm w związku z zatrudnieniem żołnierza.

Głównym celem konkursu jest wyłonieniem tych pracodawców, którzy najpełniej pojmują istotę Wojsk Obrony Terytorialnej i którzy tworzą warunki pracy sprzyjające wstąpieniu do WOT – wyjaśnia Maciej Szalbierz z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Pierwszy etap konkursu przebiegał na szczeblu brygad OT. Zgłaszani przez żołnierzy pracodawcy byli zapraszani spotkania informacyjne, podczas których poszerzali swoją wiedzę w zakresie rozwiązań i regulacji prawnych, a także samego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Wzięli też udział w quizie wiedzy o WOT i wypełnili specjalnie przygotowane ankiety. Na podstawie uzyskanych punktów komisje poszczególnych brygad wyłoniły laureatów pierwszego etapu.

W obszarze funkcjonowania 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zwycięzcą konkursu został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Głównym zadaniem MOPS jest pomoc mieszkańcom miasta w trudnych sytuacjach życiowych, co koresponduje z ideą działalności Wojsk Obrony Terytorialnej, które mają wspierać społeczność lokalną w przypadku wystąpienia klęsk naturalnych czy też różnych zdarzeń losowych.

Jestem bardzo przychylna pracownikom, którzy stale pogłębiają i doskonalą swoje umiejętności stricte zawodowe, cenię również rozwijanie u nich aktywności pozasłużbowych – mówi Mirosława Jezior, kierująca od 2007 roku Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. – Znakomitym przykładem jest wstępowanie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem przekonana o pozytywnych aspektach takiej służby, stąd nie tylko kibicuję tym pracownikom, ale także na co dzień propaguję służbę w WOT, zachęcając do zasilania jej szeregów.

W drugim etapie konkursu komisja dowództwa WOT z wytypowanych pracodawców wybierze jednego, któremu zostanie przyznany ogólnopolski tytuł "Pracodawca przyjazny WOT". Komu przypadnie to zaszczytne miano, dowiemy się podczas uroczystej gali z udziałem wszystkich laureatów, która odbędzie się 27 marca br. w Warszawie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24